Bosgra Onderzoek

Algemene Voorwaarden & Privacy

Op alle  transacties van Bosgra Marketing zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder dossiernummer 01134158. Desgevraagd worden de voorwaarden u kosteloos toegezonden. Download Leveringsvoorwaarden [PDF]

Ons privacybeleid:
Uw persoonsgegevens worden door Bosgra Marketing verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het geven van informatie, het uitvoeren van overeenkomsten, het verstrekken van offertes en overige interne marketing activiteiten van Bosgra Marketing. Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verstrekken.

Bosgra Onderzoek