Bosgra Onderzoek

AVG en zorgonderzoek

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei in werking getreden. Deze wet kent een aantal striktere eisen met betrekking tot persoonsgegevens. Kwaliteitsonderzoek valt net als bij de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens niet onder het strenge Direct Marketing regime, maar onder het soepelere onderzoeksregime. Verbetering van de kwaliteit van zorg is een gerechtvaardigd belang om patiënten te mogen benaderen voor onderzoek.

Wij verwerken bij onze onderzoeken persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is dan verplicht. Om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers voldoen aan de AVG hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld die aan alle nieuwe eisen voldoet specifiek voor zorgonderzoek. Dat is belangrijk omdat er een verschil zit in de eisen die gesteld worden aan een verwerkersovereenkomst voor bijvoorbeeld een softwareleverancier en een onderzoeksbureau. In onze verwerkersovereenkomst staan bijvoorbeeld de informatieverplichting, bewaartermijn, specifieke omschrijving van de bij onderzoek verwerkte persoonsgegevens en de beveiligingsmaatregelen voor onderzoek die Bosgra Onderzoek getroffen heeft. Wij hebben nu met vrijwel al onze opdrachtgevers een verwerkersovereenkomst afgesloten, heeft u daar vragen over dan kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl.

In de verwerkersovereenkomst staat ook alle informatie voor het verwerkingsregister dat u dient op te stellen.

Bosgra Onderzoek wil er graag voor zorgen dat haar opdrachtgevers voorop blijven lopen in het voldoen aan alle eisen die gesteld worden. Daarom zijn we voortdurend bezig met verbetering van privacy en informatiebeveiliging:

  • Wij voldoen aan de AVG en NEN 7510 eisen en houden ons aan de Gedragscode Onderzoek en Statistiek van MOA en de Europese gedragscode van ICC ESOMAR.
  • Privacy by design & Privacy by default door te pseudonomiseren, anonimiseren, zo weinig mogelijk gegevens te vragen en door de onderzoekssoftware zodanig te ontwerpen dat informatiebeveiliging standaard is via bijvoorbeeld encryptie van adressen en SSL links in uitnodigingen.

Laat een reactie achter

Vertel ons wat u denkt...
En als u een foto wilt achterlaten bij uw reactie maak dan een gravatar!

Bosgra Onderzoek