Bosgra Onderzoek

Vacature Zorgonderzoeker (freelance/loondienst)

Bosgra Onderzoek

Bosgra Onderzoek is een ISO 20252:2019 gecertificeerd onafhankelijk onderzoeksbureau en is sinds 2009 gespecialiseerd in zorgonderzoek. We bieden een compleet palet aan van tevredenheidsonderzoek, PROMs, PREMs tot medewerkersonderzoek. Door het transparant maken van kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van klinieken. We zetten onderzoeken zodanig op dat zorginstellingen bruikbare stuurinformatie en benchmarkinformatie krijgen. Zodat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit van zorg bij klinieken in heel Nederland.  We doen dit vanuit een bevlogenheid voor gezondheidszorg en maatschappelijke betrokkenheid.

De functie

Wij zoeken een zelfstandige en accurate zorgonderzoeker die zich bezig houdt met het opstellen en programmeren van vragenlijsten, vertalen van resultaten in heldere informatie d.m.v. het schrijven en controleren van rapportages, bewaken van de planning van onderzoeken, contact houden met opdrachtgevers en eventueel met stakeholders/kennisinstituten zoals Zorginstituut/zorgverzekeraars/VWS en de ontwikkelingen in zorgonderzoek bijhoudt.

We maken daarbij gebruik van geavanceerde online onderzoekssoftware, die veel mogelijkheden biedt voor complexe logic, rapportages en koppelingen. De software verwerkt automatisch resultaten tot grafieken/tabellen. We werken systematisch en accuraat volgens ISO procedures. We werken grotendeels op afstand. We kunnen in overleg de aanwezigheid op ons kantoor in Hardegarijp bepalen. De uren zijn flexibel en in overleg vast te stellen.

Functie-eisen

 • Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig
 • Je houdt van overzicht, komt afspraken goed na en bent flexibel
 • Je beschikt over een analytisch/conceptueel denkvermogen
 • Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg
 • Je hebt een uitstekende kennis van MS Excel en affiniteit met ICT/software
 • Je bent goed in taal, schrijven van rapporten en communiceren met opdrachtgevers
 • Je werkt zelfstandig en resultaatgericht, ook vanuit huis
 • Je functioneert op hbo- of wo niveau (door ervaring en/of studie)
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als onderzoeker, meer ervaring is welkom

Wat bieden wij?

 • Een dynamische functie als zorgonderzoeker
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om je functie vorm te geven
 • Het aantal uren en werktijden zijn flexibel en kunnen voor een groot deel thuis worden ingevuld
 • De functie kan zowel freelance als in loondienst ingevuld worden
 • Informele en bevlogen werksfeer
 • Standplaats Hardegarijp

Reageren

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar j.bosgra@bosgraonderzoek.nl. Meer informatie is te krijgen via dit e-mail adres of telefonisch met Johannes Bosgra: 0511-700200

Door te solliciteren naar deze functie, geef je Bosgra Onderzoek toestemming om alle door jou verstrekte persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure. Je gegevens worden vier weken na afronding van deze sollicitatieprocedure verwijderd.

Dienstverlening i.v.m. corona

Wij werken bij Bosgra Onderzoek voor zorginstellingen en willen uiteraard ook onze bijdrage leveren aan sociale onthouding, zodat we in Nederland het coronavirus vertragen en het zorgsysteem en de zorgverleners niet overbelasten.

We zullen in navolging van de richtlijnen van RIVM en Ministerie van VWS daarom thuiswerken en zoveel mogelijk externe afspraken vervangen door telefonische afspraken, eventueel via teleconferencing en Skype. We blijven tijdens kantoortijden door VOIP gewoon telefonisch bereikbaar via 0511-700200 of per e-mail. Bosgra Onderzoek werkt al jaren volledig papierloos en onze medewerkers werken al regelmatig thuis. Hierdoor zijn we uitstekend toegerust om nu tijdelijk als virtuele organisatie te gaan werken en onze dienstverlening gewoon door te laten gaan.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid, vooral de zorgverleners die zo hard werken om Nederland door deze bijzondere periode heen te krijgen.

Johannes Bosgra
Directeur/Onderzoeksleider
T 0511 700 200 M/WhatsApp 06 231 232 50
E j.bosgra@bosgraonderzoek.nl/
linkedin.com/in/johannesbosgraSkype johannesbosgra

Aulien van Ginneken
Onderzoeker
T 0511 700 200
E a.van.ginneken@bosgraonderzoek.nl

Klaas Poortinga
Onderzoeksassistent
T 0511-700200 M/Whatsapp 06-21345758
E k.poortinga@bosgraonderzoek.nl

Willie Havinga
Financieel Administratief Medewerker

T 0511 700 200 M/WhatsApp 06 253 654 20
E w.havinga@bosgraonderzoek.nl

Medewerkersonderzoek & cultuurmeting ingekort

De meeste klinieken combineren het medewerkersonderzoek met de cultuurmeting, omdat dan ook de cultuur rondom patiëntveiligheid helder in kaart wordt gebracht. Door het combineren van deze twee onderzoeken, is het een lange vragenlijst waar bovendien een aantal dubbelingen in zitten omdat de cultuurmeting door Nivel is ontwikkeld en niet door Bosgra Onderzoek. We gaan in overleg met onze opdrachtgevers de cultuurmeting nu inkorten door de dubbelingen eruit te halen. De benchmarkvragen blijven uiteraard intact zodat u wel goed met vorige jaren kan blijven vergelijken.

Het afgelopen jaar zien we een grote toename in het aantal medewerkers-onderzoeken dat we voor klinieken mogen uitvoeren. Hierdoor is onze benchmark voor het medewerkersonderzoek nog beter geworden.

Informatie over medewerkersonderzoek & cultuurmeting


Naast de ervaring van de patient is het voor kwaliteitsverbetering belangrijk om het perspectief van de medewerker gevalideerd in kaart te brengen. 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek is volledig afgestemd op de onderwerpen die spelen bij zorginstellingen. Gecombineerd met de cultuurmeting over patiëntveiligheid krijgt u een zeer compleet beeld van de mening en ideeën van uw medewerkers. En u krijgt op een heldere manier inzichtelijk waar de mogelijkheden voor verbetering liggen in uw organisatie. Download hier de leaflet over medewerkersonderzoek

 • Combineren met cultuurmeting VMS
 • Volledig anoniem voor medewerkers
 • Complete vragenlijst voor de zorg

Vragenlijst ontwikkeld voor de zorg
Bosgra Onderzoek biedt een bewezen vragenlijst voor medewerkersonderzoek in de zorg en is wetenschappelijk verantwoord qua opzet. De opzet is flexibel, u kunt naast de gestandaardiseerde vragenlijst gratis 10 vragen toevoegen. De vragen van het medewerkersonderzoek bevatten de deelgebieden functie, werkdruk, leidinggevende, arbeidsvoorwaarden en samenwerking & werksfeer. Bosgra Onderzoek heeft een methode ontwikkeld om deze deelgebieden door objectieve vraagstelling grondig in kaart te brengen. Het onderzoek kan online worden ingevuld, ook via iPad en mobiel. De online vragenlijst wordt met uw logo en in uw huisstijl opgemaakt.

Ontdek de ideeën van uw medewerkers voor verbetering van communicatie, veiligheid & kwaliteit van zorg.

Combineren met cultuurmeting VMS
Het medewerkersonderzoek wordt meestal gecombineerd met de Nederlandse vragenlijst over cultuurmeting COMPaZ-SCOPE ontwikkeld door UMC Utrecht en het NIVEL. Dit onderzoek meet de cultuur rond patiëntveiligheid in de organisatie. Het voorkomen van onveilige situaties, bijvoorbeeld rond de diagnostiek, medicatie, communicatie of overdracht staat sterk in verband met de veiligheidscultuur in een organisatie. De cultuurmeting geeft hierin goed inzicht.

Volledig anoniem voor medewerkers
Dit onderzoek wordt door het onafhankelijk bureau Bosgra Onderzoek gegarandeerd anoniem verwerkt. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en Bosgra Onderzoek, zodat medewerkers zich vrij voelen bij het antwoorden.

Rapportages realtime, vergelijken tussen afdelingen
De kliniek heeft direct inzicht in de resultaten via de realtime online rapportage omgeving, net zoals bij het patiënttevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek. Deze rapportages bevatten uitgebreide statistieken, grafieken etc. Er kan eenvoudig vergeleken worden tussen afdelingen/locaties.

Meer informatie aanvragen

Indicatoren Cataract voor Zorginstituut

Cataract staat op de Transparantiekalender en daarom is het verplicht om daarover kwaliteitsgegevens aan te leveren. De deadline voor de indicatoren van 2019 bij gegevensmakelaar voor de ZBC’s Desan is 15 april 2020. Bij indicator 3a vult u ja in als Bosgra Onderzoek het PROMs Catquest onderzoek voor u uitvoert. Wij zijn een geaccrediteerde meetorganisatie volgens de eisen van het Zorginstituut (ISO 20252).  De gegevens voor de indicatoren 3b, 3c en 3d leveren wij u voor eind maart aan. In de Rapportage PROMs scores vermelden we de pre- en postoperatieve verschilscores inclusief betrouwbaarheidsintervallen. Het aanleveren van de indicatoren 3b, 3c en 3d zijn niet verplicht. 3a is verplicht. Download hier de Indicatorenset Cataract

Benchmark Cataract

Over het meetjaar 2019 zal Bosgra Onderzoek wederom een rapport opleveren met de totaal verschilscore van de oogklinieken vergeleken met de Bosgra benchmark PROM Catquest. Deze benchmark bevat de PROMs metingen van 11 oogklinieken en is daarmee een robuuste benchmark die ervoor zorgt dat de PROM resultaten beter te interpreteren zijn. Door een vergelijking te maken tussen het benchmark pre-operatief gemiddelde en datzelfde cijfer voor de eigen kliniek, wordt duidelijk wat de ervaren kwaliteit van het zicht van de patiënten voor de operatie van uw kliniek is in vergelijking met het gemiddelde. Als dat bijvoorbeeld relatief hoog is, dan heeft dat een negatieve invloed op de hoogte van de verschilscore.

De verandering/verschilscore in PROM-score wordt berekend als het verschil tussen de PROM-score na de ingreep (‘post’) en de PROM-score vóór de ingreep (‘pre’). Een negatief resultaat impliceert een verbetering in de gezondheidstoestand van de patiënt met betrekking tot de aandoening- gerelateerde klachten.

PROM Catquest per 2020 in ieder geval invullen in maart en nameting over juni

Het NOG is overeengekomen voor de PROM Catquest (te weten indicator 3b: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest preoperatief heeft ingevuld & indicator 3c: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest postoperatief heeft ingevuld) over te gaan van continu meten naar het instellen van de meetmaand.

De pre-operatieve meetmaand staat gepland van 1 t/m 31 maart 2020 en postoperatieve meetmaand van 1 t/m 30 juni 2020. Het doel van het NOG is om de registratielast te verminderen en een hogere representatieve respons te verkrijgen waardoor het meer kwalitatieve informatie zal gaan opleveren. Een hogere respons lijkt ons als Bosgra Onderzoek echter niet een resultaat van deze meetmethode. We adviseren oogklinieken om in ieder geval alle cataract patiënten pre-operatief te gaan meten in maart en in juni postoperatief te meten omdat deze cijfers aangeleverd moeten worden aan het Zorginstituut.

Het meten in deze twee maanden zal voor de meeste oogklinieken een heel laag aantal responses opleveren. Daardoor zijn de resultaten niet betrouwbaar en representatief. Bovendien vereisen zorgverzekeraars in toenemende mate hoge responses voor PROMs. Daarom adviseren we klinieken om de PROM Catquest continu te meten in 2020, met in ieder geval pre-operatief meting in maart en nameting over juni. Deze cijfers uit de meetmaanden kunnen we dan seperaat aanleveren in maart 2021 voor de Indicatoren Cataract.

Indicatoren MSZ voor IGJ: deadline 28 februari

De deadline voor het aanleveren van de Indicatoren Medisch Specialistische Zorg aan de IGJ is dit jaar op 28 februari. De grote indicatorenset bevat ook vragen over het patiëntervaringsonderzoek. In de IGJ indicatoren van 2019 en 2020 hoeft u niet meer in te vullen welke vragenlijst u gebruikt en wordt niet meer gevraagd naar het aantal patiënten dat een rapportcijfer onder de 5 gegeven heeft.

Bij indicator 18.3.2 vult u Ja in bij de vraag: Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht?
U vult bij de volgende vraag het aantal responses in van het patiëntervaringsonderzoek (Aantal patiënten, waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht heeft in het verslagjaar?). Dit aantal vindt u bovenaan een standaardrapport van de KliniekenMonitor, neem zowel volledig ingevuld als gedeeltelijk ingevuld mee in het aantal. Zie het voorbeeld hieronder. In een onderzoeksverantwoording of uitgebreide rapportage vindt u het aantal in het hoofdstuk Opzet patiëntervaringsonderzoek bij de rij: Respons – aantal. Download hier de indicatorenset.

 

ZKN Congres op donderdag 7 juni

Aanstaande donderdag 7 juni 2018 om 12.00 uur start het ZKN congres in de Fokker Terminal in Den Haag.  Bosgra Onderzoek is wederom met een stand aanwezig op het congres. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over de KliniekenMonitor, PREM MSZ, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS.  Het thema dit jaar sluit goed aan bij zorgonderzoek, namelijk “in verbinding met de patiënt”. Vier vooroplopende klinieken zullen delen hoe zij daar op innovatieve wijze invulling aan geven, drie daarvan zijn opdrachtgever van Bosgra Onderzoek (Bergman Clinics, Rugpoli, Andros/Gynos). Wij wensen hen veel succes als spreker. Zie hier het complete programma en om u aan te melden. Het congres is het ideale moment om elkaar te ontmoeten. We hopen u donderdag te zien in Den Haag.

Aulien van Ginneken geeft uitleg over onze dienstverlening op het ZKN Congres

 

In 2016 mochten we Minister Schippers uitleggen hoe Bosgra Onderzoek de transparantie van kwaliteit van zorg versterkt.

 

 

AVG en zorgonderzoek

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei in werking getreden. Deze wet kent een aantal striktere eisen met betrekking tot persoonsgegevens. Kwaliteitsonderzoek valt net als bij de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens niet onder het strenge Direct Marketing regime, maar onder het soepelere onderzoeksregime. Verbetering van de kwaliteit van zorg is een gerechtvaardigd belang om patiënten te mogen benaderen voor onderzoek.

Wij verwerken bij onze onderzoeken persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is dan verplicht. Om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers voldoen aan de AVG hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld die aan alle nieuwe eisen voldoet specifiek voor zorgonderzoek. Dat is belangrijk omdat er een verschil zit in de eisen die gesteld worden aan een verwerkersovereenkomst voor bijvoorbeeld een softwareleverancier en een onderzoeksbureau. In onze verwerkersovereenkomst staan bijvoorbeeld de informatieverplichting, bewaartermijn, specifieke omschrijving van de bij onderzoek verwerkte persoonsgegevens en de beveiligingsmaatregelen voor onderzoek die Bosgra Onderzoek getroffen heeft. Wij hebben nu met vrijwel al onze opdrachtgevers een verwerkersovereenkomst afgesloten, heeft u daar vragen over dan kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl.

In de verwerkersovereenkomst staat ook alle informatie voor het verwerkingsregister dat u dient op te stellen.

Bosgra Onderzoek wil er graag voor zorgen dat haar opdrachtgevers voorop blijven lopen in het voldoen aan alle eisen die gesteld worden. Daarom zijn we voortdurend bezig met verbetering van privacy en informatiebeveiliging:

 • Wij voldoen aan de AVG en NEN 7510 eisen en houden ons aan de Gedragscode Onderzoek en Statistiek van MOA en de Europese gedragscode van ICC ESOMAR.
 • Privacy by design & Privacy by default door te pseudonomiseren, anonimiseren, zo weinig mogelijk gegevens te vragen en door de onderzoekssoftware zodanig te ontwerpen dat informatiebeveiliging standaard is via bijvoorbeeld encryptie van adressen en SSL links in uitnodigingen.

Implementatie PREM MSZ in KliniekenMonitor

Bosgra Onderzoek loopt voorop in de implementatie van het PREM MSZ onderzoek. Sinds 2015 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe vragenlijst. En vanaf 2017 hebben we de PREM geïntegreerd in ons patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitor waardoor onze opdrachtgevers de PREM MSZ nu uitvoeren volgens alle eisen van Zorgverzekeraars Nederland, ZKN en Zorginstituut Nederland.

De PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) is een patiëntervaringsonderzoek opgezet door Zorgverzekeraars Nederland in 2017. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook dagbehandeling gemeten kan worden, zodat klinieken zich ook kunnen vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen. Helaas waren er in 2017 niet voldoende ziekenhuizen en klinieken die al met de PREM meten, waardoor een benchmark is uitgebleven. Daarom zal Bosgra Onderzoek in 2018 een eigen PREM MSZ benchmark gaan opstellen naast de Benchmark KliniekenMonitor die we al aanbieden aan de 50 deelnemende klinieken.

Meer informatie over PREM MSZ & KliniekenMonitor vindt u hier.

KliniekenMonitor nieuwe naam van ZKN Klanttevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek voor klinieken gaat verder onder een nieuwe naam. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek wordt de KliniekenMonitor. Door het toegenomen belang van het PREM patiëntervaringsonderzoek is de term tevredenheidsonderzoek achterhaald en daarmee ook de naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Bosgra Onderzoek voegt de nieuwe PREM MSZ vragenlijst kosteloos toe voor de huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Met de naam KliniekenMonitor willen we graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

PREM MSZ kosteloos toegevoegd

Voor onze huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voegen wij de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) vragenlijst kosteloos toe aan de bestaande vragenlijst. Eventuele dubbele vragen worden verwijderd. De naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek verdwijnt en wordt vervangen door de KliniekenMonitor en patiëntervaringsonderzoek. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met de klinieken doorgevoerd.

PREM MSZ mist complete patient journey

De PREM MSZ is een nieuw patiëntervaringsonderzoek opgezet door Stichting Miletus en de zorgverzekeraars. De PREM bestaat maar uit zo’n 15 vragen en mist daarmee een belangrijk deel van de “patient journey” dat nodig is voor interne kwaliteitsverbetering. Daarom wordt geadviseerd om de PREM te combineren met een compleet tevredenheidsonderzoek, zoals de KliniekenMonitor. Ziekenhuizen meten de PREM vragenlijst nu bijvoorbeeld in combinatie met de oude CQI-Ziekenhuisopname, maar dit onderzoek is minder geschikt voor klinieken omdat het zich richt op klinische patiënten.

De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook poliklinisch/dagbehandeling gemeten kan worden, zodat u zich met de KliniekenMonitor straks ook kunt vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen.

Voordelen ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven

De voordelen van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven uiteraard bestaan, zoals een uniforme vragenlijst die de complete “patient journey” volgt, realtime online inzicht in ervaren kwaliteit van zorg en verbeterpunten en de landelijk Benchmark KliniekenMonitor met circa 50 andere klinieken.

Gecertificeerd onderzoeksbureau verplicht

U kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat Bosgra Onderzoek er continu voor zorgt dat u voorop blijft lopen met uw zorgonderzoek. Bosgra Onderzoek is sinds eind 2015 betrokken bij de ontwikkeling van de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en wij hebben onze organisatie daar intern het afgelopen jaar op aangepast. Bosgra Onderzoek is onlangs ISO-20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen vanuit Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij stellen het verplicht om PREM onderzoek door een gecertificeerd onderzoeksbureau uit te laten voeren zodat resultaten gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording.

PREM MSZ verplicht in 2018

Zorgverzekeraars zoals CZ bevelen het meten met de PREM vragenlijst aan in hun inkoopvoorwaarden vanaf 2018, medio juli wordt bekend of het ook verplicht wordt. In de nieuwste toetsingscriteria van het ZKN Keurmerk van januari 2017 staat dat de kliniek minimaal jaarlijks onderzoek uitvoert naar patiëntervaringen met de PREM (norm 28c). Dit nieuwe criterium geldt voor het eerst bij de audit in 2018. De term tevredenheidsonderzoek die eerst in het ZKN Keurmerk stond is niet meer up-to-date en wordt gewijzigd in onderzoek naar patiëntervaringen.

Landelijke Benchmark KliniekenMonitor

In 2009 heeft Bosgra Onderzoek samen met ZKN het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek opgezet. Meer dan 50 klinieken meten op dit moment de patiëntervaringen met dit systeem, daarmee is het een van de breedst gedragen meetinstrumenten in de zorg. Door het grote aantal deelnemende klinieken is er een zeer nauwkeurige benchmark beschikbaar, de landelijke Benchmark KliniekenMonitor. Hiermee vergelijken klinieken zich landelijk en op specialismeniveau met andere klinieken.

Wij blijven uiteraard samenwerken met ZKN. Bosgra Onderzoek is bijvoorbeeld ook weer met een stand aanwezig op het ZKN Congres op 15 juni in Corpus Leiden. Wij hopen u daar weer te zien.

Wilt u meer weten

Als u vragen heeft of meer wilt weten, dan kunt u hieronder veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl of 0511 700200.

FAQ

Waarom de naam KliniekenMonitor?
We willen graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

Wanneer gaat de naamsverandering bij mijn onderzoek in?
De naamsverandering gaat in zodra we starten met uw onderzoek. Wijzigingen in de vragenlijst laten we altijd accorderen voor de start van het onderzoek, dus u krijgt de wijzigingen eerst te zien. Bij continue en lopende onderzoeken wordt de naam z.s.m. gewijzigd, de naamsverandering gaat namelijk nu in.

Wanneer wordt de PREM MSZ toegevoegd aan mijn onderzoek?
Over enkele weken kunnen wij de PREM MSZ toevoegen aan uw onderzoek, we wachten nog op het codeboek voor de vragenlijst op dit moment.

Hoeveel extra vragen worden toegevoegd aan mijn onderzoek?
Dubbele vragen met de huidige vragenlijst worden verwijderd. Er blijven dan ongeveer 10 extra vragen over die worden toegevoegd. We kunnen op uw verzoek ook 10 minder relevante vragen van de huidige vragenlijst verwijderen, zodat het totaal aantal vragen gelijk blijft. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met u doorgevoerd.

Waarom wordt niet alleen met de PREM MSZ gemeten?
ZKN en zorgverzekeraars stellen alleen de PREM MSZ verplicht in 2018. In gesprekken met klinieken het afgelopen jaar hebben we vernomen dat de PREM MSZ niet voldoende is voor hen. De PREM MSZ bevat 15 vragen en meet maar een klein deel van het zorgproces. Daarnaast willen klinieken graag vergelijken met vorige jaren. Er is daarom gekozen om de PREM MSZ te combineren met de ZKN vragenlijst zodat de hele patient journey wordt gemeten en er vergeleken kan worden met vorige jaren.

Wat gebeurt er met de huidige links van bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven en e-mails aan patiënten?
De website ZKNKlanttevredenheidsonderzoek.nl is vervangen door Bosgraonderzoek.nl. Deze migratie is zorgvuldig verzorgd door een internetbureau zodat alle huidige links blijven werken. De links in schriftelijke vragenlijsten en e-mails zullen we gefaseerd wijzigen.

Kan mijn kliniek meedoen aan de landelijke PREM meting?
De PREM MSZ wordt in 2017 alleen landelijk gemeten bij Rughernia, Heup/Knie en Cataract. Alleen van deze aandoeningen wordt dus een benchmark gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Voor de meting onder de drie aandoeningspecifieke patiëntgroepen zijn minimaal 100-300 patiënten nodig in de 6 maanden voorafgaand aan de meting. Er zijn meerkosten verbonden aan het deelnemen aan de landelijke meting vanwege extra inspanningen die nodig zijn voor steekproefselectie, veldwerk, dataverwerking, rapportage en aanleveren van resultaten aan Zorgverzekeraars Nederland. Wij zullen u benaderen voor deelname aan de landelijke meting als dat voor uw kliniek relevant is en u dan inlichten over de meerkosten.

Wat is de generieke PREM en zijn er ook PREMs per aandoening?
De oude CQI vragenlijsten waren helemaal verschillend per aandoening. In de ZKN toetsingscriteria staat dat er nu een generieke PREM is, dat is echter niet het geval. Er is nu wel 1 vragenlijst voor de gehele medisch specialistische zorg, maar die heet de PREM MSZ. Deze heette vorig jaar de PREM Ziekenhuizen en mede door onze input is dat nu de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg), wat beter aangeeft dat ook klinieken hiermee kunnen meten. Er is dus niet een compleet generieke PREM voor de hele zorg, zoals de tekst in de ZKN toetsingscriteria suggereert. In de medisch specialistische zorg is er alleen een aparte vragenlijst voor oncologie (PREM Oncologie). Voor andere zorggebieden zijn er de PREM Geboortezorg, PREM Chronische Zorg en PREM Eerstelijnszorg. Klinieken die met deze zorggebieden te maken hebben, kunnen deze PREM gebruiken.

Bosgra Onderzoek behaalt ISO 20252 certificering

Bosgra Onderzoek heeft de ISO 20252:2012 certificering behaald. ISO 20252 is de internationale standaard voor onderzoeksbureaus en wordt geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland/Stichting Miletus. Het is de opvolger van de bekende CQI accreditatie. Met dit certificaat kunnen opdrachtgevers erop vertrouwen dat hun onderzoeken consistent volgens internationale kwaliteitseisen worden uitgevoerd.

Johannes Bosgra, directeur van Bosgra Onderzoek: “De certificering is een bevestiging dat onze aanpak en werkwijze kwalitatief hoogstaand is en daar zijn we heel trots op. We werken al jaren systematisch volgens uitgeschreven procedures, omdat dat efficiënt is en fouten voorkomt. Maar deze strenge norm heeft ervoor gezorgd dat al onze processen nu maximaal op orde zijn, inclusief privacy en informatiebeveiliging. Het was prettig om te horen dat de auditor positief verrast was door ons online systeem voor projectmanagement, agenda, planning en online onderzoek.”

In de audit is de complete werkwijze van Bosgra Onderzoek grondig onderzocht door CIIO, de certificeerder gespecialiseerd in certificering voor zorgonderzoekers. De scope van de audit was het huidige werkveld van het bureau: kwantitatief onderzoek in de zorg m.b.v. schriftelijke en online dataverzameling. In de audit is ook speciale aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan landelijke PREM/PROM metingen op het gebied van steekproefselectie, dataverwerking en beveiliging/privacy.

Volgende pagina »

Bosgra Onderzoek