Bosgra Onderzoek

ZKN Congres op donderdag 7 juni

Aanstaande donderdag 7 juni 2018 om 12.00 uur start het ZKN congres in de Fokker Terminal in Den Haag.  Bosgra Onderzoek is wederom met een stand aanwezig op het congres. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over de KliniekenMonitor, PREM MSZ, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS.  Het thema dit jaar sluit goed aan bij zorgonderzoek, namelijk “in verbinding met de patiënt”. Vier vooroplopende klinieken zullen delen hoe zij daar op innovatieve wijze invulling aan geven, drie daarvan zijn opdrachtgever van Bosgra Onderzoek (Bergman Clinics, Rugpoli, Andros/Gynos). Wij wensen hen veel succes als spreker. Zie hier het complete programma en om u aan te melden. Het congres is het ideale moment om elkaar te ontmoeten. We hopen u donderdag te zien in Den Haag.

Aulien van Ginneken geeft uitleg over onze dienstverlening op het ZKN Congres

 

In 2016 mochten we Minister Schippers uitleggen hoe Bosgra Onderzoek de transparantie van kwaliteit van zorg versterkt.

 

 

AVG en zorgonderzoek

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei in werking getreden. Deze wet kent een aantal striktere eisen met betrekking tot persoonsgegevens. Kwaliteitsonderzoek valt net als bij de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens niet onder het strenge Direct Marketing regime, maar onder het soepelere onderzoeksregime. Verbetering van de kwaliteit van zorg is een gerechtvaardigd belang om patiënten te mogen benaderen voor onderzoek.

Wij verwerken bij onze onderzoeken persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is dan verplicht. Om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers voldoen aan de AVG hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld die aan alle nieuwe eisen voldoet specifiek voor zorgonderzoek. Dat is belangrijk omdat er een verschil zit in de eisen die gesteld worden aan een verwerkersovereenkomst voor bijvoorbeeld een softwareleverancier en een onderzoeksbureau. In onze verwerkersovereenkomst staan bijvoorbeeld de informatieverplichting, bewaartermijn, specifieke omschrijving van de bij onderzoek verwerkte persoonsgegevens en de beveiligingsmaatregelen voor onderzoek die Bosgra Onderzoek getroffen heeft. Wij hebben nu met vrijwel al onze opdrachtgevers een verwerkersovereenkomst afgesloten, heeft u daar vragen over dan kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl.

In de verwerkersovereenkomst staat ook alle informatie voor het verwerkingsregister dat u dient op te stellen.

Bosgra Onderzoek wil er graag voor zorgen dat haar opdrachtgevers voorop blijven lopen in het voldoen aan alle eisen die gesteld worden. Daarom zijn we voortdurend bezig met verbetering van privacy en informatiebeveiliging:

  • Wij voldoen aan de AVG en NEN 7510 eisen en houden ons aan de Gedragscode Onderzoek en Statistiek van MOA en de Europese gedragscode van ICC ESOMAR.
  • Privacy by design & Privacy by default door te pseudonomiseren, anonimiseren, zo weinig mogelijk gegevens te vragen en door de onderzoekssoftware zodanig te ontwerpen dat informatiebeveiliging standaard is via bijvoorbeeld encryptie van adressen en SSL links in uitnodigingen.

Implementatie PREM MSZ in KliniekenMonitor

Bosgra Onderzoek loopt voorop in de implementatie van het PREM MSZ onderzoek. Sinds 2015 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe vragenlijst. En vanaf 2017 hebben we de PREM geïntegreerd in ons patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitor waardoor onze opdrachtgevers de PREM MSZ nu uitvoeren volgens alle eisen van Zorgverzekeraars Nederland, ZKN en Zorginstituut Nederland.

De PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) is een patiëntervaringsonderzoek opgezet door Zorgverzekeraars Nederland in 2017. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook dagbehandeling gemeten kan worden, zodat klinieken zich ook kunnen vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen. Helaas waren er in 2017 niet voldoende ziekenhuizen en klinieken die al met de PREM meten, waardoor een benchmark is uitgebleven. Daarom zal Bosgra Onderzoek in 2018 een eigen PREM MSZ benchmark gaan opstellen naast de Benchmark KliniekenMonitor die we al aanbieden aan de 50 deelnemende klinieken.

Meer informatie over PREM MSZ & KliniekenMonitor vindt u hier.

KliniekenMonitor nieuwe naam van ZKN Klanttevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek voor klinieken gaat verder onder een nieuwe naam. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek wordt de KliniekenMonitor. Door het toegenomen belang van het PREM patiëntervaringsonderzoek is de term tevredenheidsonderzoek achterhaald en daarmee ook de naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Bosgra Onderzoek voegt de nieuwe PREM MSZ vragenlijst kosteloos toe voor de huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Met de naam KliniekenMonitor willen we graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

PREM MSZ kosteloos toegevoegd

Voor onze huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voegen wij de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) vragenlijst kosteloos toe aan de bestaande vragenlijst. Eventuele dubbele vragen worden verwijderd. De naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek verdwijnt en wordt vervangen door de KliniekenMonitor en patiëntervaringsonderzoek. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met de klinieken doorgevoerd.

PREM MSZ mist complete patient journey

De PREM MSZ is een nieuw patiëntervaringsonderzoek opgezet door Stichting Miletus en de zorgverzekeraars. De PREM bestaat maar uit zo’n 15 vragen en mist daarmee een belangrijk deel van de “patient journey” dat nodig is voor interne kwaliteitsverbetering. Daarom wordt geadviseerd om de PREM te combineren met een compleet tevredenheidsonderzoek, zoals de KliniekenMonitor. Ziekenhuizen meten de PREM vragenlijst nu bijvoorbeeld in combinatie met de oude CQI-Ziekenhuisopname, maar dit onderzoek is minder geschikt voor klinieken omdat het zich richt op klinische patiënten.

De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook poliklinisch/dagbehandeling gemeten kan worden, zodat u zich met de KliniekenMonitor straks ook kunt vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen.

Voordelen ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven

De voordelen van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven uiteraard bestaan, zoals een uniforme vragenlijst die de complete “patient journey” volgt, realtime online inzicht in ervaren kwaliteit van zorg en verbeterpunten en de landelijk Benchmark KliniekenMonitor met circa 50 andere klinieken.

Gecertificeerd onderzoeksbureau verplicht

U kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat Bosgra Onderzoek er continu voor zorgt dat u voorop blijft lopen met uw zorgonderzoek. Bosgra Onderzoek is sinds eind 2015 betrokken bij de ontwikkeling van de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en wij hebben onze organisatie daar intern het afgelopen jaar op aangepast. Bosgra Onderzoek is onlangs ISO-20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen vanuit Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij stellen het verplicht om PREM onderzoek door een gecertificeerd onderzoeksbureau uit te laten voeren zodat resultaten gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording.

PREM MSZ verplicht in 2018

Zorgverzekeraars zoals CZ bevelen het meten met de PREM vragenlijst aan in hun inkoopvoorwaarden vanaf 2018, medio juli wordt bekend of het ook verplicht wordt. In de nieuwste toetsingscriteria van het ZKN Keurmerk van januari 2017 staat dat de kliniek minimaal jaarlijks onderzoek uitvoert naar patiëntervaringen met de PREM (norm 28c). Dit nieuwe criterium geldt voor het eerst bij de audit in 2018. De term tevredenheidsonderzoek die eerst in het ZKN Keurmerk stond is niet meer up-to-date en wordt gewijzigd in onderzoek naar patiëntervaringen.

Landelijke Benchmark KliniekenMonitor

In 2009 heeft Bosgra Onderzoek samen met ZKN het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek opgezet. Meer dan 50 klinieken meten op dit moment de patiëntervaringen met dit systeem, daarmee is het een van de breedst gedragen meetinstrumenten in de zorg. Door het grote aantal deelnemende klinieken is er een zeer nauwkeurige benchmark beschikbaar, de landelijke Benchmark KliniekenMonitor. Hiermee vergelijken klinieken zich landelijk en op specialismeniveau met andere klinieken.

Wij blijven uiteraard samenwerken met ZKN. Bosgra Onderzoek is bijvoorbeeld ook weer met een stand aanwezig op het ZKN Congres op 15 juni in Corpus Leiden. Wij hopen u daar weer te zien.

Wilt u meer weten

Als u vragen heeft of meer wilt weten, dan kunt u hieronder veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl of 0511 700200.

FAQ

Waarom de naam KliniekenMonitor?
We willen graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

Wanneer gaat de naamsverandering bij mijn onderzoek in?
De naamsverandering gaat in zodra we starten met uw onderzoek. Wijzigingen in de vragenlijst laten we altijd accorderen voor de start van het onderzoek, dus u krijgt de wijzigingen eerst te zien. Bij continue en lopende onderzoeken wordt de naam z.s.m. gewijzigd, de naamsverandering gaat namelijk nu in.

Wanneer wordt de PREM MSZ toegevoegd aan mijn onderzoek?
Over enkele weken kunnen wij de PREM MSZ toevoegen aan uw onderzoek, we wachten nog op het codeboek voor de vragenlijst op dit moment.

Hoeveel extra vragen worden toegevoegd aan mijn onderzoek?
Dubbele vragen met de huidige vragenlijst worden verwijderd. Er blijven dan ongeveer 10 extra vragen over die worden toegevoegd. We kunnen op uw verzoek ook 10 minder relevante vragen van de huidige vragenlijst verwijderen, zodat het totaal aantal vragen gelijk blijft. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met u doorgevoerd.

Waarom wordt niet alleen met de PREM MSZ gemeten?
ZKN en zorgverzekeraars stellen alleen de PREM MSZ verplicht in 2018. In gesprekken met klinieken het afgelopen jaar hebben we vernomen dat de PREM MSZ niet voldoende is voor hen. De PREM MSZ bevat 15 vragen en meet maar een klein deel van het zorgproces. Daarnaast willen klinieken graag vergelijken met vorige jaren. Er is daarom gekozen om de PREM MSZ te combineren met de ZKN vragenlijst zodat de hele patient journey wordt gemeten en er vergeleken kan worden met vorige jaren.

Wat gebeurt er met de huidige links van bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven en e-mails aan patiënten?
De website ZKNKlanttevredenheidsonderzoek.nl is vervangen door Bosgraonderzoek.nl. Deze migratie is zorgvuldig verzorgd door een internetbureau zodat alle huidige links blijven werken. De links in schriftelijke vragenlijsten en e-mails zullen we gefaseerd wijzigen.

Kan mijn kliniek meedoen aan de landelijke PREM meting?
De PREM MSZ wordt in 2017 alleen landelijk gemeten bij Rughernia, Heup/Knie en Cataract. Alleen van deze aandoeningen wordt dus een benchmark gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Voor de meting onder de drie aandoeningspecifieke patiëntgroepen zijn minimaal 100-300 patiënten nodig in de 6 maanden voorafgaand aan de meting. Er zijn meerkosten verbonden aan het deelnemen aan de landelijke meting vanwege extra inspanningen die nodig zijn voor steekproefselectie, veldwerk, dataverwerking, rapportage en aanleveren van resultaten aan Zorgverzekeraars Nederland. Wij zullen u benaderen voor deelname aan de landelijke meting als dat voor uw kliniek relevant is en u dan inlichten over de meerkosten.

Wat is de generieke PREM en zijn er ook PREMs per aandoening?
De oude CQI vragenlijsten waren helemaal verschillend per aandoening. In de ZKN toetsingscriteria staat dat er nu een generieke PREM is, dat is echter niet het geval. Er is nu wel 1 vragenlijst voor de gehele medisch specialistische zorg, maar die heet de PREM MSZ. Deze heette vorig jaar de PREM Ziekenhuizen en mede door onze input is dat nu de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg), wat beter aangeeft dat ook klinieken hiermee kunnen meten. Er is dus niet een compleet generieke PREM voor de hele zorg, zoals de tekst in de ZKN toetsingscriteria suggereert. In de medisch specialistische zorg is er alleen een aparte vragenlijst voor oncologie (PREM Oncologie). Voor andere zorggebieden zijn er de PREM Geboortezorg, PREM Chronische Zorg en PREM Eerstelijnszorg. Klinieken die met deze zorggebieden te maken hebben, kunnen deze PREM gebruiken.

Bosgra Onderzoek behaalt ISO 20252 certificering

Bosgra Onderzoek heeft de ISO 20252:2012 certificering behaald. ISO 20252 is de internationale standaard voor onderzoeksbureaus en wordt geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland/Stichting Miletus. Het is de opvolger van de bekende CQI accreditatie. Met dit certificaat kunnen opdrachtgevers erop vertrouwen dat hun onderzoeken consistent volgens internationale kwaliteitseisen worden uitgevoerd.

Johannes Bosgra, directeur van Bosgra Onderzoek: “De certificering is een bevestiging dat onze aanpak en werkwijze kwalitatief hoogstaand is en daar zijn we heel trots op. We werken al jaren systematisch volgens uitgeschreven procedures, omdat dat efficiënt is en fouten voorkomt. Maar deze strenge norm heeft ervoor gezorgd dat al onze processen nu maximaal op orde zijn, inclusief privacy en informatiebeveiliging. Het was prettig om te horen dat de auditor positief verrast was door ons online systeem voor projectmanagement, agenda, planning en online onderzoek.”

In de audit is de complete werkwijze van Bosgra Onderzoek grondig onderzocht door CIIO, de certificeerder gespecialiseerd in certificering voor zorgonderzoekers. De scope van de audit was het huidige werkveld van het bureau: kwantitatief onderzoek in de zorg m.b.v. schriftelijke en online dataverzameling. In de audit is ook speciale aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan landelijke PREM/PROM metingen op het gebied van steekproefselectie, dataverwerking en beveiliging/privacy.

Bosgra Onderzoek op ZKN Congres 15 juni

Bosgra Onderzoek is wederom met onderstaande stand aanwezig op het ZKN congres in Corpus Leiden. Op het congres vorig jaar mochten we Minister Schippers uitleggen hoe Bosgra Onderzoek de transparantie van kwaliteit van zorg versterkt. Op 15 juni zijn we weer aanwezig met een stand bij het congres in Leiden. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over de KliniekenMonitor , PREM MSZ, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS. Het belooft een boeiend congres te worden met veel aandacht voor PROMs/uitkomstmetingen met als speciale gast het icoon op het gebied van Value Based Healthcare Michael Porter, hoogleraar bij Harvard. De bedrijfskundige theorieën van Porter op het gebied van strategie en waardeketens  zijn een belangrijke inspiratie voor Johannes Bosgra, die zelf bedrijfskunde heeft gestudeerd. Zie hier het complete programma. Mogen we u in Corpus Leiden begroeten?

ZKN Congres op 2 juni 2016

Johannes Bosgra en Aulien van Ginneken van Bosgra Onderzoek zijn met onderstaande stand aanwezig op het ZKN congres op donderdag 2 juni aanstaande. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek, PREMs, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS. Mogen we u daar begroeten?

Benchmark Klinieken juni 2016

De Benchmark Klinieken van juni 2016 is gebaseerd op 11.538 patiënten van 41 klinieken met een ZKN Keurmerk die recentelijk hebben deelgenomen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. Naast de generieke Benchmark Klinieken biedt Bosgra Onderzoek de deelnemende klinieken ook een Benchmark per specialisme (Oogheelkunde, Plastische Chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Dermatologie/Spataderen). Hiermee kunnen klinieken zich nog nauwkeuriger vergelijken. Download hier de Benchmark Klinieken als PDF.

Landelijke Benchmark Klinieken
Het doel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek is het op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van patiënttevredenheidsonderzoek bij klinieken. Deze uniforme methodologie maakt het mogelijk om een landelijke benchmark te maken. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich onderling vergelijken zodat direct duidelijk is waar klinieken zich relatief het meest kunnen verbeteren. De Benchmark Klinieken geeft verder een beeld van de relatieve waarde van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor klinieken zelf en voor auditors, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Benchmark Klinieken is een initiatief van Zelfstandige Klinieken Nederland en het onafhankelijk  onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek.

BOSGRA ONDERZOEK
Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau en is al ruim zeven jaar gespecialiseerd in zorgonderzoek voor klinieken. Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van zorginstellingen. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, ZorgkaartNederland.nl, Stichting Miletus, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en conformeert zich aan de Europese normen voor marktonderzoek ESOMAR en informatiebeveiliging volgens NEN 7510.

ZKN
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s) als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn aangesloten bij ZKN. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland. Om u als patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen. De organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is het overkoepelend orgaan voor alle particuliere initiatieven van medisch specialisten. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 180 zelfstandige privéklinieken met samen 250 vestigingen. Klinieken die onder andere de volgende specialismen aanbieden: oogheelkunde, kaakchirurgie, dermatologie, plastische chirurgie/cosmetische behandelingen, flebologie, KNO, gynaecologie, pijnbestrijding, neurologie, orthopedie, multiple sclerose en cardiologie.

Samenwerking Qarebase en Bosgra Onderzoek

Samenwerking Qarebase en Bosgra Onderzoek

Bosgra Onderzoek is op verzoek van enkele klinieken een samenwerking aangegaan met Qarebase, de alles-in-één software oplossing voor kwaliteit en veiligheid ontwikkeld door Willy Limpens en Qurentis Software. Qarebase biedt een compleet overzicht van alle onderdelen van een ZKN kwaliteitsmanagementsysteem. De resultaten van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek, PROMs en het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek kunnen nu rechtstreeks getoond worden in Qarebase zodat u direct een actie kunt verbinden aan de aangedragen verbeterpunten in de PDCA-cyclus. Voor meer informatie over deze koppeling kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl/ of 0511-700200. Kijk voor meer informatie over Qarebase op www.blkwadraat.nl

Qarebase

Wij begeleiden organisaties en ontwikkelen onze software vanuit een samenhangende en integrale visie op het management van de PDCA-cyclus. Niet de mogelijkheden van de techniek, maar de behoeften van onze klanten zijn onze drijfveer. Wij zijn al meer dan 15 jaar actief in zorg en welzijn met systemen voor zorgondernemers, instellingen, apotheken, ZBC’s en klinieken.

Wat vereisen managementsystemen en certificering van organisaties? Daarop baseren wij onze moderne en zeer gebruiksvriendelijke online applicatie Qarebase die is ontwikkeld vanuit een sterk inhoudelijke oriëntatie op het managen van kwaliteit en veiligheid.

Qarebase kan snel geïmplementeerd worden doordat alle eisen van respectievelijk ISO 9001, HKZ, ZKN keurmerk en NEN 7510 zijn uitgewerkt in Qarebase. Normwijzingen worden door ons via automatische updates bijgewerkt

Qarebase is modulair opgebouwd; alle modulen werken integraal samen. Risicomanagement vormt een belangrjjke peiler in de applicatie en daarmee sluiten we volledig aan bij de hedendaagse benadering van kwaliteits- en veiligheidsmanagement.

De basis van online applicatie bestaat uit de volgende modulen:

HANDBOEK: processen, stroomschema’s, instructies

RISICOMANAGEMENT: risico-inventarisaties en -analysen

MELDINGEN: afwijkingen, incidenten, klachten

VERBETEREN: acties monitoren en opvolgen

PLANNING: kwaliteitsplanning en signaleren

TEVREDENHEID: klanten, keten en medewerkers

PROMS/RESULTATEN: doelstellingen en indicatoren

HOE HET WERKT:

  • Implementatie volledig gevulde applicatie
  • Scherpe prijsstelling
  • Geschikt voor zelfstandige organisaties, ketens en meerdere locaties
  • Alle eisen van ISO/HKZ/ZKN/NEN uitgewerkt in volledige modellen
  • Automatische updates op jaarlijkse normwijzigingen
  • Volledige Implementatie en blijvende begeleiding door Qarebase

Kijk voor meer informatie over Qarebase op www.blkwadraat.nl

Wilt u meedoen aan de meest patiëntvriendelijke kliniek van Nederland?

De grote ervaringenwebsite ZorgkaartNederland.nl (NPCF) organiseert in september voor de derde maal de verkiezing van het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland. Dit jaar is er voor het eerst ook de verkiezing voor de meest patiëntvriendelijke kliniek van Nederland.

De prijs wordt uitgereikt door Gerdi Verbeet, voorzitter van patiëntenfederatie NPCF, tijdens het event van ZorgkaartNederland op 24 september a.s. Een heel goed initiatief wat mij betreft, want het zorgt voor nog meer zichtbaarheid van de kwaliteit van klinieken.

Graag leg ik u hieronder uit wat u kunt doen om zo hoog mogelijk eindigen in deze verkiezing. Om de patiëntvriendelijkheid van een kliniek te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de waarderingen op ZorgkaartNederland. Alle klinieken in Nederland met meer dan 50 waarderingen voor 14 september a.s. dingen mee naar de prijs. Alle spelregels staan hier.

Koppeling ZorgkaartNederland en ZKN Klanttevredenheidsonderzoek
Het is dus belangrijk om veel en goede waarderingen te verkrijgen. De snelste manier daarvoor is om in uw ZKN Klanttevredenheidsonderzoek een koppeling op te nemen naar ZorgkaartNederland. Na het afronden van het anonieme onderzoek worden de respondeten ter afsluiting gevraagd ook publiekelijk een waardering op ZorgkaartNederland te plaatsen. Daardoor krijgt uw kliniek snel veel waarderingen die gegarandeerd van uw eigen patiënten afkomstig zijn.

Patiënten krijgen aan het einde van het ZKN onderzoek een uitleg dat ze worden doorgelinkt naar ZorgkaartNederland.nl en uitgelegd dat het ZKN onderzoek volledig anoniem is en ZorgkaartNederland.nl juist publiekelijk is.

Dit is heel succesvol gebleken bij een aantal klinieken die deelnemen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Meer dan 20% van de respondenten laat een waardering achter, een hoger percentage dan ik had verwacht. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Andros Mannenkliniek.

Bosgra Onderzoek officieel partner ZorgkaartNederland
Deze koppeling is mogelijk doordat Bosgra Onderzoek sinds 2013 officieel partner is geworden van ZorgkaartNederland. Deze samenwerking is op verzoek van o.a. de PR-comissie van ZKN opgezet, om de kwaliteit van klinieken breder voor het voetlicht te brengen. Ik vind het belangrijk om het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek zo waardevol mogelijk voor u te maken, dus wij verzorgen de koppeling met ZorgkaartNederland dit jaar met veel plezier gratis voor u.

Als u al een betaald pakket afneemt bij ZorgkaartNederland wordt er naast de koppeling meer kwaliteitsinformatie getoond, zoals de rapportcijfers van het ZKN tevredenheidsonderzoek.

Voordelen ZorgkaartNederland
Het meedingen aan deze prijs is niet de belangrijkste reden om waarderingen te verkrijgen op ZorgkaartNederland vind ik. De publieke waarderingen helpen juist het hele jaar in het aantrekken van patiënten via deze goed bezochte website. Nu heeft u wellicht nog weinig waarderingen, waardoor een enkele slechte waardering ervoor kan zorgen dat u wellicht onterecht onderaan komt te staan. Dit voorkomt u door veel waarderingen te verzamelen. Ook kunt u de rapportcijfers weer op uw eigen site publiceren, zie hier een voorbeeld.

Koppeling ZorgkaartNederland en ZKN Klanttevredenheidsonderzoek activeren
Bent u geïnteresseerd om het ZKN Klanttevrenheidsonderzoek en de koppeling met ZorgkaartNederland onder uw patiënten snel op te starten, zodat u nog mee kunt doen aan de verkiezing van meest patiëntvriendelijke kliniek? Dan kunt u hier een informatiepakket of offerte aanvragen.

Bent u al deelnemer aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek? Dan ontvangen we graag voor 31 augustus uw adressenbestand, zodat we het onderzoek en de koppeling tijdig kunnen starten. Als u onlangs al een meting heeft gedaan, dan kunnen we de koppeling ook alvast voor de volgende meting in gaan richten.

Volgende pagina »

Bosgra Onderzoek