Bosgra Onderzoek

Veelgestelde vragen

Mocht het juiste antwoord er niet tussen staan, dan helpen wij u graag via klantenservice@bosgraonderzoek.nl/


De link werkt niet en daardoor kan ik de vragenlijst niet invullen.
Het komt soms helaas voor dat een link niet werkt door een combinatie van onze en uw software. Als u het onderzoek niet kunt benaderen door op de link in de uitnodigingse-mail te klikken, kunt u deze link kopiëren en helemaal boven in de adresbalk van uw browser plakken en daarna enter ingeven. Let op: niet in het Google zoekvak plakken, dat werkt niet.
Mocht dit niet lukken dan zou u het vanuit een andere internetbrowser kunnen proberen (Internet Explorer, Google Chrome of Firefox bijvoorbeeld). Als u nog steeds problemen ondervindt, dan helpen we u graag via klantenservice@bosgraonderzoek.nl/

Ik heb technische problemen met het invullen of versturen van de vragenlijst
Excuus dat u problemen heeft ondervonden bij het invullen of versturen van de vragenlijst. Dit kan soms gebeuren door een combinatie van onze en uw software of door instellingen in de computer. Helaas kunnen wij niet weten waar het bij u precies mis gaat. U zou een andere internetbrowser kunnen proberen (Internet Explorer, Google Chrome of Firefox bijvoorbeeld). Het is niet verplicht om de vragenlijst in te vullen; u mag deze dan ook gerust oningevuld laten. Als u nog steeds problemen ondervindt, dan helpen we u graag via klantenservice@bosgraonderzoek.nl/

 

De vragenlijst past niet bij mij of mijn behandeling. Moet ik de vragenlijst invullen?
Het is natuurlijk niet verplicht om de vragenlijst in te vullen als de vragenlijst niet (helemaal) op u van toepassing is, u mag deze dan ook gerust oningevuld laten. U kunt zich via de link onderaan de uitnodigings e-mail uitschrijven voor verdere berichten over dit tevredenheidsonderzoek. Het kan tot 48 uur duren voordat dit verwerkt is.

 

Ik heb de vragenlijst al eerder ingevuld. Moet ik deze vragenlijst invullen?
Het kan zijn dat u in de kliniek ook al een vragenlijst heeft ontvangen (op papier). Dat kan een andere vragenlijst zijn geweest. De vragenlijst die u nu per e-mail heeft ontvangen, betreft de KliniekenMonitor. De kliniek stelt het erg op prijs indien u dit patiëntervaringsonderzoek invult. Met uw ervaringen en inbreng kan de kliniek de kwaliteit van zorg en dienstverlening nog verder verbeteren. Indien u de KliniekenMonitor het afgelopen kalenderjaar al heeft ingevuld, mag u de vragenlijst gerust oningevuld laten en eventuele herinneringen negeren.

Moet ik deze vragenlijst invullen? De behandeling is langer dan 1 jaar geleden
Het is natuurlijk niet verplicht om de vragenlijst in te vullen als bezoek aan de kliniek langer dan 1 jaar geleden is, u mag deze dan ook gerust oningevuld laten.

De behandeling moet nog plaatsvinden. Moet ik deze vragenlijst invullen?
Het is natuurlijk niet verplicht om de vragenlijst in te vullen, u mag deze dan ook gerust oningevuld laten. U mag de lijst ook gedeeltelijk invullen en het gedeelte van de behandeling open laten of de keuze n.v.t. invullen.

Waarom word ik uitgenodigd voor dit onderzoek?
De kliniek wil graag uw mening over hun zorg, zodat zij de kwaliteit van hun zorg verder kunnen verbeteren. Vanuit de bestanden van de kliniek wordt een willekeurige groep patiënten geselecteerd, die wij uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek. Deelname is vanzelfsprekend vrijwillig en anoniem en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

Hoe wordt omgegaan met mijn privacy?
Het onderzoek wordt in opdracht van uw kliniek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek. Bosgra Onderzoek heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens, behalve uw e-mailadres/adres. De kliniek krijgt geen inzicht in de persoonlijke gegevens van de geënquêteerde, de resultaten worden anoniem verwerkt en gerapporteerd. Onze onderzoekssoftware houdt alleen automatisch bij of u het onderzoek heeft ingevuld, zodat we u een herinnering kunnen sturen.  Bosgra Onderzoek neemt de privacy van de deelnemers aan haar onderzoeken zeer serieus. Bosgra Onderzoek is aangesloten bij de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA). Als lid van de MOA houdt Bosgra Onderzoek zich bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy. Hier vindt u meer informatie over uw privacy bij Bosgra Onderzoek.

Hoe kan ik mij uitschrijven voor het patiëntervaringsonderzoek?
Wilt u geen uitnodigingen meer ontvangen van het patiëntervaringsonderzoek, dan kunt u zich via de link onderaan de uitnodigingse-mail uitschrijven. Deelname aan het patiëntervaringsonderzoek is vrijwillig. Mocht u niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan mag u de vragenlijst open laten.

Kan ik de vragenlijst schriftelijk/in PDF-formaat ontvangen?
Helaas kunnen wij de vragenlijst niet als PDF of schriftelijk sturen. Het is overigens niet verplicht om de vragenlijst in te vullen; u mag deze dan ook gerust oningevuld laten.

Ik heb een vraag/klacht over de behandeling of de kliniek
Bosgra Onderzoek houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van het patiëntervaringsonderzoek. U kunt uw vragen/klachten over de behandeling of de kliniek zelf het beste rechtstreeks aan uw kliniek stellen.

Over welke periode gaat deze vragenlijst?
Het kan zijn dat u meerdere behandelingen volgt bij de kliniek. Voor dit onderzoek mag u uitgaan van de meest recente behandeling.

I have problems with the questionnaire in the Dutch language
We understand that it is not easy to complete a Dutch questionnaire when you speak another language. Unfortunately, the survey is only available in the Dutch language, we apologise for this. You are not obligated to participate in the survey, you may ignore the invitation and a possible reminder.

Bosgra Onderzoek