Bosgra Onderzoek

Eigenschappen

Eigenschappen KliniekenMonitor

  • Compleet onderzoek voor meten van hele ‘patient journey’
  • Meest gebruikte patiëntervaringsmeting bij klinieken (>50 klinieken)
  • Vergelijken met landelijke Benchmark KliniekenMonitor 
  • Inclusief PREM MSZ vragenlijst
  • Kliniek houdt zeggenschap over cliëntgegevens en over resultaten
  • Online software verwerkt automatisch alle resultaten in realtime
  • Hoge flexibiliteit, aan te passen aan elk specialisme: 10 eigen vragen toevoegen

Patiëntervaringsmeting PREM verplicht voor ZKN Keurmerk
Voor het behalen van het ZKN Keurmerk is het minimaal jaarlijks uitvoeren van de patiëntervaringsmeting PREM verplicht (norm 28c). Dit nieuwe criterium geldt voor het eerst bij de audit in 2018. De term tevredenheidsonderzoek die eerst in het ZKN Keurmerk stond is niet meer up-to-date en wordt gewijzigd in onderzoek naar patiëntervaringen. De KliniekenMonitor bevat de PREM MSZ vragenlijst, naast een groot aantal andere vragen zodat de gehele ‘patient journey’ in kaart wordt gebracht.

KliniekenMonitor wetenschappelijk verantwoord voor benchmarken
Met de KliniekenMonitor kan aan de verplichting voor het ZKN Keurmerk worden voldaan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, en op een uniforme wijze zodat vergelijken/benchmarken met andere klinieken mogelijk is. De KliniekenMonitor voldoet aan de eisen van de Inspectie van de Gezondheidszorg die zij in de vragenlijst Basisset prestatie-indicatoren particuliere klinieken hebben neergelegd. Meer referenties en klinieken

Vragenlijst: kliniek kan 10 eigen vragen toevoegen
Er is in samenwerking met klinieken een gestandaardiseerde vragenlijst opgesteld waardoor er een totaalbeeld van de patiëntervaring van uw kliniek ontstaat. Naast de gestandaardiseerde vragenlijst kunnen er 10 extra vragen voor bijvoorbeeld marktonderzoek (concurrentiepositie, USP’s) of actuele thema’s worden toegevoegd. Meer informatie over de vragenlijst en de methodologie…

Speciale website met vragenlijst
De KliniekenMonitor wordt primair via internet aangeboden. Voor elk onderzoek wordt een website voor de vragenlijst opgezet met het logo van de betreffende kliniek en aangepaste informatie en uiterlijk. Er is geen aparte domeinnaam voor nodig.  De website is alleen toegankelijk voor cliënten die een uitnodiging hebben ontvangen. Dit garandeert een bruikbaar en verantwoord resultaat.

Een voorbeeld van een online vragenlijst van de KliniekenMonitor ( met in dit geval het Bosgra Onderzoek logo):
http://bosgraonderzoek.demo.sgizmo.com/s3/

Online software verwerkt gegevens automatisch tot rapport
Speciale online onderzoekssoftware verwerkt de ingevulde enquêtes automatisch en realtime tot een rapport met grafieken en gemiddelden. Het rapport is online het gehele jaar te bekijken door de kliniek. Het rapport kan door de kliniek zelf als PDF, SPSS, Word of Excel bestand gedownload worden.
Er is een online dashboard voor de kliniek waar realtime te volgen is hoeveel enquêtes er zijn ingevuld, wat de meest recent ingevulde enquetes zijn en wat de gemiddelde klanttevredenheid tot nu toe is (satisfaction meter). Er kan ten bate van een jaarlijks rapport een selectie uit de ingevulde enquêtes gemaakt worden waardoor bijvoorbeeld alleen de cliënten van 2007 in het rapport worden meegenomen.

Toegang tot een voorbeeld rapportage: www.bosgraonderzoek.nl/inloggen
Gebruikersnaam: info@bosgramarketing.nl
Wachtwoord: voorbeeld

Uitnodiging per e-mail: kliniek kan het zelf uitvoeren of uitbesteden
Een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek kan per e-mail verstuurd worden naar de cliënten. Dit bespaart drukwerk en portokosten. Via speciale e-mail software krijgt iedereen een persoonlijke link naar de enquête, waardoor te volgen is wie de enquête heeft ingevuld. De software onthoudt ook reeds ingevulde vragen, als de cliënt later verder gaat met de enquête. Er kunnen één of meerdere herinnering e-mails verstuurd worden naar de cliënten die de enquête nog niet hebben ingevuld.  De kliniek kan zelf kiezen om de uitnodiging per e-mail uit te besteden of zelf te doen met de samengestelde instructiehandleiding. Daarnaast kan de kliniek ook ondersteund worden bij het beheren van de e-mail software.

Eventueel schriftelijk onderzoek: makkelijke verwerking
Indien er te weinig e-mail adressen beschikbaar zijn van behandelde cliënten om een representatief onderzoek uit te voeren, kan het noodzakelijk zijn ook schriftelijke enquêtes te versturen. De cliënten worden dan per brief gevraagd het enquêteformulier in te vullen. De ingevulde schriftelijke enquêteformulieren kunnen door iedere medewerker worden ingevuld op de speciale website voor het onderzoek, op dezelfde manier als cliënten dit ook doen. De online software verwerkt deze gegevens vervolgens. Hierdoor kan elke medewerker van de kliniek dit na een korte instructie uitvoeren. Bosgra Marketing zal de ingevoerde gegevens controleren zodat er geen fouten in de data invoer komen.

Voor aanvullende opties, klik hier.

Meer informatie? Vraag hier het informatiepakket aan.

Bosgra Onderzoek