Bosgra Onderzoek

Methodologie

Methodologie van onderzoek

De vragen van de KliniekenMonitor zijn objectief en bevatten alle deelgebieden die een patiënt bij een behandeling ervaart, de gehele “patient journey”. Er zijn vijf kernvragen waarmee benchmarking tussen de klinieken mogelijk is. Er wordt een 10-puntsschaal gebruikt zodat vergelijking in de tijd en tussen verschillende klinieken statistisch goed mogelijk is. Bovendien is er daardoor geen neutrale categorie, zodat patiënten moeten kiezen.

De korte PREM MSZ vragenlijst is onderdeel van de vragenlijst van de KliniekenMonitor. De PREM MSZ is opgezet door Zorgverzekeraars Nederland en is uitgebreid gevalideerd in 2016. De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook dagbehandeling gemeten kan worden, zodat u zich ook met ziekenhuizen kunt vergelijken.

Bosgra Onderzoek is ISO-20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen vanuit Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij stellen het verplicht om het PREM onderzoek door een gecertificeerd onderzoeksbureau uit te laten voeren zodat resultaten gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording.

De KliniekenMonitor is een systematisch onderzoek waarvoor bij voorkeur elke patiënt van de kliniek wordt uitgenodigd.

Continu, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks kunnen patiënten worden uitgenodigd om mee te doen aan het patiëntervaringsonderzoek. Deze uitnodiging kan zowel via e-mail als schriftelijk worden gedaan.

Bij de bepaling van de steekproefgrootte wordt een minimale betrouwbaarheid van 95% gehanteerd en een maximale nauwkeurigheidsmarge van 5%. Om een representatieve en aselecte steekproef te garanderen worden de patiënten geselecteerd volgens de methode die in het Handboek CQI-metingen is weergegeven.

Data verwerking

De KliniekenMonitor maakt gebruik van geavanceerde onderzoekssoftware. Deze software wordt door universiteiten en onderzoeksbureaus wereldwijd met veel succes gebruikt.

De online software zorgt ervoor dat de patiënt een persoonlijke e-mailuitnodiging krijgt, zodat exact te monitoren is wie de enquête heeft ingevuld. Het patiëntervaringsonderzoek is niet toegankelijk zonder persoonlijke uitnodiging.

De software zorgt voor een accurate verwerking van de data, zodat er automatisch en realtime een rapport met de resultaten gegenereerd kan worden. Dit zorgt voor een correcte verwerking zonder menselijke interventie.

Bosgra Onderzoek houdt toezicht op de correcte dataverwerking en kan ingrijpen waar nodig en zorgt ervoor dat persoonlijk identificeerbare gegevens niet opgenomen worden in de rapportages, behalve indien hiervoor door de respondent expliciet toestemming is gegeven. Indien er in de open antwoorden door de respondent zelf identificeerbare gegevens zijn ingevuld (zoals een naam), dan worden die geanonimiseerd. In externe rapportages worden de open antwoorden verwijderd en Bosgra Onderzoek geeft altijd duidelijk aan in hoeverre een onderzoek anoniem is in zowel de uitnodiging als in het onderzoek.

De kliniek heeft dankzij de onderzoekssoftware realtime inzicht in de patiëntervaringen en kan zodoende continu bijsturen in de kwaliteit van zorg.

Bij schriftelijke enquêtes worden de gegevens ingevoerd in de online software. Deze gegevens worden vervolgens op exact dezelfde wijze verwerkt als de online enquêtes.

Vraag hier een informatiepakket of offerte aan

Bosgra Onderzoek