Bosgra Onderzoek

Opties

Opties

Naast de jaarlijkse kosten zijn de kosten afhankelijk van hoe u graag de patiënt de vragenlijst wilt laten invullen. Bijvoorbeeld per e-mail of als er te weinig e-mail adressen aanwezig zijn per brief met website adres, iPad of schriftelijke vragenlijst. U bepaalt zelf hoe vaak u uitnodigingen wilt laten versturen, jaarlijks, per kwartaal of maandelijks bijvoorbeeld.

Verzending uitnodigingen per e-mail

De door ons geadviseerde en meest toegepaste optie is verzending van uitnodigingen per e-mail. Dit levert de hoogste respons op en is het minste werk voor uw organisatie. De kliniek levert een  Excelbestand met NAW en email adressen van patiënten aan via de beveiligde upload portal. Deze worden door ons geïmporteerd in de onderzoekssoftware. Vervolgens worden er uitnodigingen per e-mail verstuurd inclusief 1 of 2 herinnering e-mails. Wij verzorgen de klantenservice voor patiënten die vragen of problemen hebben bij deelnemen aan het onderzoek.

Bij verzending per e-mail worden er kosten per adressenbestand en per vragenlijst berekend, onafhankelijk van het aantal patiënten. Er zijn dus geen kosten per patiënt.

Brief met website adres en/of iPad en/of verzending schriftelijke vragenlijst per brief

Indien er niet voldoende e-mail adressen zijn kunnen patiënten via een brief met website adres aangevuld met eventueel een iPad in de wachtkamer worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. De patiënt vult het onderzoek dan online in. Hier zijn geen meerkosten aan verbonden. Voordeel is dat alle resultaten direct verwerkt worden.

Het is uiteraard ook mogelijk om een schriftelijke vragenlijst te gebruiken. Op de begeleidende brief komt een weblink en QR-code naar de online versie van de vragenlijst te staan. Patiënten kunnen de vragenlijst dus ook direct online invoeren, hierdoor hoeven de enquêtes niet meer in de software worden ingevoerd. Schriftelijke enquêtes kunnen eenvoudig door de kliniek zelf worden ingevoerd in de online vragenlijst. Hier wordt een instructie voor aangeleverd.

Het versturen van de vragenlijsten en brieven kan door de kliniek zelf worden uitgevoerd op eigen briefpapier.

Bosgra Onderzoek voert het afdrukken, verzenden en verwerken van de schriftelijke vragenlijsten meestal voor u uit. Wij beschikken over een eigen antwoordnummer en een uitstekende mailhandler gespecialiseerd in zorgonderzoek. U kunt de kosten hiervan opvragen, deze wijzigen namelijk regelmatig door wijzigingen in portokosten.

Optie: Uitgebreide rapportage

Op verzoek van de kliniek een uitgebreide rapportage worden opgesteld van het patiëntervaringsonderzoek over een bepaalde periode. De uitgebreide rapportage wordt vrijwel altijd afgenomen, omdat de resultaten hierin helder inclusief een analyse en verbeterpunten worden gepresenteerd.
De professionele opmaak maakt deze rapportage uitermate geschikt voor de audit/visitatie en voor externe belanghebbenden (zorgverzekeraars, overheid). De inhoud kan ook rechtstreeks overgenomen worden in de directiebeoordeling. Er zullen een analyse, top drie verbeterpunten, vergelijking met Benchmark Klinieken en een managementsamenvatting worden opgenomen in het rapport. Wij analyseren alle open antwoorden en categoriseren deze tot een top drie verbeterpunten. De verbeterpunten kunnen direct in een PDCA-cyclus worden gebruikt om verbeteringen door te voeren en het beleidsplan/ondernemingsplan/directiebeoordeling aan te vullen.

Optie: Gefilterde rapportages
De standaardrapportages zijn al inbegrepen in de jaarlijkse kosten. Gefilterde rapportages zijn bijvoorbeeld per locatie of arts gefilterd.

Optie: Presentatie klanttevredenheidsonderzoek
De resultaten uit het patiëntervaringsonderzoek kunnen worden gepresenteerd aan de directie en/of medewerkers. Hierdoor zullen de complimenten en verbeterpunten vanuit de patiënten op een duidelijke manier onder de aandacht komen van de directie en medewerkers. Eventueel kan deze presentatie aangegrepen worden om een kwaliteitssessie met de medewerkers uit te voeren.  De kliniek wordt eigenaar van de PowerPointpresentatie op een DVD.

Meer informatie? Vraag hier een informatiepakket aan.

Bosgra Onderzoek