Bosgra Onderzoek

Eisen van Achmea aan patiënttevredenheidsonderzoek

Achmea heeft in haar voorwaarden voor zorginkoop voor 2013 als enige zorgverzekeraar eisen gesteld aan het tevredenheidsonderzoek dat de kliniek onder haar patiënten laat uitvoeren. Achmea geeft de voorkeur aan CQI onderzoek, dit is een ander soort onderzoek dan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Het CQI onderzoek wordt nu door sommige zorgverzekeraars al zelf, buiten de kliniek om, onder een deel van haar verzekerden uitgevoerd.

Er mag volgens Achmea afgeweken worden van de keuze voor CQI als de methode voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals rapportages per aandoening en zorgverlener. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voldoet geheel aan die voorwaarden. ZKN en het uitvoerend onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek zijn in overleg met Achmea en andere zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek ook de komende jaren optimaal blijft voldoen aan de inkoopspecificaties. De volledige inkoopspecificaties kunt u hier downloaden, zie pagina 20.

Klinieken die werken met het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek kunnen in de Vragenlijst Inkoopspecificaties van Achmea bij vraag 44, 46 en 47 Nee invullen en bij vraag 45 aangeven dat gewerkt wordt met het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek dat voldoet aan alle voorwaarden.
Het is daarnaast belangrijk dat er door de kliniek een verbetercyclus genaamd PDCA (Plan Do Check Act) wordt ingericht op basis van de uitkomsten van het onderzoek. En dat de daaruit volgende verbeteracties aan Achmea kunnen worden aangeleverd. Lees hier meer over PDCA.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgramarketing.nl / 0511-700200 of met Marijn Lamers van ZKN via marijn.lamers@zkn.nl / 070 – 317 79 80.

Laat een reactie achter

Vertel ons wat u denkt...
En als u een foto wilt achterlaten bij uw reactie maak dan een gravatar!

Bosgra Onderzoek