Bosgra Onderzoek

Implementatie PREM MSZ in KliniekenMonitor

Bosgra Onderzoek loopt voorop in de implementatie van het PREM MSZ onderzoek. Sinds 2015 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe vragenlijst. En vanaf 2017 hebben we de PREM geïntegreerd in ons patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitor waardoor onze opdrachtgevers de PREM MSZ nu uitvoeren volgens alle eisen van Zorgverzekeraars Nederland, ZKN en Zorginstituut Nederland.

De PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) is een patiëntervaringsonderzoek opgezet door Zorgverzekeraars Nederland in 2017. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook dagbehandeling gemeten kan worden, zodat klinieken zich ook kunnen vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen. Helaas waren er in 2017 niet voldoende ziekenhuizen en klinieken die al met de PREM meten, waardoor een benchmark is uitgebleven. Daarom zal Bosgra Onderzoek in 2018 een eigen PREM MSZ benchmark gaan opstellen naast de Benchmark KliniekenMonitor die we al aanbieden aan de 50 deelnemende klinieken.

Meer informatie over PREM MSZ & KliniekenMonitor vindt u hier.

Laat een reactie achter

Vertel ons wat u denkt...
En als u een foto wilt achterlaten bij uw reactie maak dan een gravatar!

Bosgra Onderzoek