Bosgra Onderzoek

Indicatoren Cataract voor Zorginstituut

Cataract staat op de Transparantiekalender en daarom is het verplicht om daarover kwaliteitsgegevens aan te leveren. De deadline voor de indicatoren van 2019 bij gegevensmakelaar voor de ZBC’s Desan is 15 april 2020. Bij indicator 3a vult u ja in als Bosgra Onderzoek het PROMs Catquest onderzoek voor u uitvoert. Wij zijn een geaccrediteerde meetorganisatie volgens de eisen van het Zorginstituut (ISO 20252).  De gegevens voor de indicatoren 3b, 3c en 3d leveren wij u voor eind maart aan. In de Rapportage PROMs scores vermelden we de pre- en postoperatieve verschilscores inclusief betrouwbaarheidsintervallen. Het aanleveren van de indicatoren 3b, 3c en 3d zijn niet verplicht. 3a is verplicht. Download hier de Indicatorenset Cataract

Benchmark Cataract

Over het meetjaar 2019 zal Bosgra Onderzoek wederom een rapport opleveren met de totaal verschilscore van de oogklinieken vergeleken met de Bosgra benchmark PROM Catquest. Deze benchmark bevat de PROMs metingen van 11 oogklinieken en is daarmee een robuuste benchmark die ervoor zorgt dat de PROM resultaten beter te interpreteren zijn. Door een vergelijking te maken tussen het benchmark pre-operatief gemiddelde en datzelfde cijfer voor de eigen kliniek, wordt duidelijk wat de ervaren kwaliteit van het zicht van de patiënten voor de operatie van uw kliniek is in vergelijking met het gemiddelde. Als dat bijvoorbeeld relatief hoog is, dan heeft dat een negatieve invloed op de hoogte van de verschilscore.

De verandering/verschilscore in PROM-score wordt berekend als het verschil tussen de PROM-score na de ingreep (‘post’) en de PROM-score vóór de ingreep (‘pre’). Een negatief resultaat impliceert een verbetering in de gezondheidstoestand van de patiënt met betrekking tot de aandoening- gerelateerde klachten.

PROM Catquest per 2020 in ieder geval invullen in maart en nameting over juni

Het NOG is overeengekomen voor de PROM Catquest (te weten indicator 3b: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest preoperatief heeft ingevuld & indicator 3c: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest postoperatief heeft ingevuld) over te gaan van continu meten naar het instellen van de meetmaand.

De pre-operatieve meetmaand staat gepland van 1 t/m 31 maart 2020 en postoperatieve meetmaand van 1 t/m 30 juni 2020. Het doel van het NOG is om de registratielast te verminderen en een hogere representatieve respons te verkrijgen waardoor het meer kwalitatieve informatie zal gaan opleveren. Een hogere respons lijkt ons als Bosgra Onderzoek echter niet een resultaat van deze meetmethode. We adviseren oogklinieken om in ieder geval alle cataract patiënten pre-operatief te gaan meten in maart en in juni postoperatief te meten omdat deze cijfers aangeleverd moeten worden aan het Zorginstituut.

Het meten in deze twee maanden zal voor de meeste oogklinieken een heel laag aantal responses opleveren. Daardoor zijn de resultaten niet betrouwbaar en representatief. Bovendien vereisen zorgverzekeraars in toenemende mate hoge responses voor PROMs. Daarom adviseren we klinieken om de PROM Catquest continu te meten in 2020, met in ieder geval pre-operatief meting in maart en nameting over juni. Deze cijfers uit de meetmaanden kunnen we dan seperaat aanleveren in maart 2021 voor de Indicatoren Cataract.

Laat een reactie achter

Vertel ons wat u denkt...
En als u een foto wilt achterlaten bij uw reactie maak dan een gravatar!

Bosgra Onderzoek