Bosgra Onderzoek

KliniekenMonitor nieuwe naam van ZKN Klanttevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek voor klinieken gaat verder onder een nieuwe naam. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek wordt de KliniekenMonitor. Door het toegenomen belang van het PREM patiëntervaringsonderzoek is de term tevredenheidsonderzoek achterhaald en daarmee ook de naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Bosgra Onderzoek voegt de nieuwe PREM MSZ vragenlijst kosteloos toe voor de huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Met de naam KliniekenMonitor willen we graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

PREM MSZ kosteloos toegevoegd

Voor onze huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voegen wij de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) vragenlijst kosteloos toe aan de bestaande vragenlijst. Eventuele dubbele vragen worden verwijderd. De naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek verdwijnt en wordt vervangen door de KliniekenMonitor en patiëntervaringsonderzoek. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met de klinieken doorgevoerd.

PREM MSZ mist complete patient journey

De PREM MSZ is een nieuw patiëntervaringsonderzoek opgezet door Stichting Miletus en de zorgverzekeraars. De PREM bestaat maar uit zo’n 15 vragen en mist daarmee een belangrijk deel van de “patient journey” dat nodig is voor interne kwaliteitsverbetering. Daarom wordt geadviseerd om de PREM te combineren met een compleet tevredenheidsonderzoek, zoals de KliniekenMonitor. Ziekenhuizen meten de PREM vragenlijst nu bijvoorbeeld in combinatie met de oude CQI-Ziekenhuisopname, maar dit onderzoek is minder geschikt voor klinieken omdat het zich richt op klinische patiënten.

De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook poliklinisch/dagbehandeling gemeten kan worden, zodat u zich met de KliniekenMonitor straks ook kunt vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen.

Voordelen ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven

De voordelen van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven uiteraard bestaan, zoals een uniforme vragenlijst die de complete “patient journey” volgt, realtime online inzicht in ervaren kwaliteit van zorg en verbeterpunten en de landelijk Benchmark KliniekenMonitor met circa 50 andere klinieken.

Gecertificeerd onderzoeksbureau verplicht

U kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat Bosgra Onderzoek er continu voor zorgt dat u voorop blijft lopen met uw zorgonderzoek. Bosgra Onderzoek is sinds eind 2015 betrokken bij de ontwikkeling van de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en wij hebben onze organisatie daar intern het afgelopen jaar op aangepast. Bosgra Onderzoek is onlangs ISO-20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen vanuit Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij stellen het verplicht om PREM onderzoek door een gecertificeerd onderzoeksbureau uit te laten voeren zodat resultaten gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording.

PREM MSZ verplicht in 2018

Zorgverzekeraars zoals CZ bevelen het meten met de PREM vragenlijst aan in hun inkoopvoorwaarden vanaf 2018, medio juli wordt bekend of het ook verplicht wordt. In de nieuwste toetsingscriteria van het ZKN Keurmerk van januari 2017 staat dat de kliniek minimaal jaarlijks onderzoek uitvoert naar patiëntervaringen met de PREM (norm 28c). Dit nieuwe criterium geldt voor het eerst bij de audit in 2018. De term tevredenheidsonderzoek die eerst in het ZKN Keurmerk stond is niet meer up-to-date en wordt gewijzigd in onderzoek naar patiëntervaringen.

Landelijke Benchmark KliniekenMonitor

In 2009 heeft Bosgra Onderzoek samen met ZKN het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek opgezet. Meer dan 50 klinieken meten op dit moment de patiëntervaringen met dit systeem, daarmee is het een van de breedst gedragen meetinstrumenten in de zorg. Door het grote aantal deelnemende klinieken is er een zeer nauwkeurige benchmark beschikbaar, de landelijke Benchmark KliniekenMonitor. Hiermee vergelijken klinieken zich landelijk en op specialismeniveau met andere klinieken.

Wij blijven uiteraard samenwerken met ZKN. Bosgra Onderzoek is bijvoorbeeld ook weer met een stand aanwezig op het ZKN Congres op 15 juni in Corpus Leiden. Wij hopen u daar weer te zien.

Wilt u meer weten

Als u vragen heeft of meer wilt weten, dan kunt u hieronder veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl of 0511 700200.

FAQ

Waarom de naam KliniekenMonitor?
We willen graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

Wanneer gaat de naamsverandering bij mijn onderzoek in?
De naamsverandering gaat in zodra we starten met uw onderzoek. Wijzigingen in de vragenlijst laten we altijd accorderen voor de start van het onderzoek, dus u krijgt de wijzigingen eerst te zien. Bij continue en lopende onderzoeken wordt de naam z.s.m. gewijzigd, de naamsverandering gaat namelijk nu in.

Wanneer wordt de PREM MSZ toegevoegd aan mijn onderzoek?
Over enkele weken kunnen wij de PREM MSZ toevoegen aan uw onderzoek, we wachten nog op het codeboek voor de vragenlijst op dit moment.

Hoeveel extra vragen worden toegevoegd aan mijn onderzoek?
Dubbele vragen met de huidige vragenlijst worden verwijderd. Er blijven dan ongeveer 10 extra vragen over die worden toegevoegd. We kunnen op uw verzoek ook 10 minder relevante vragen van de huidige vragenlijst verwijderen, zodat het totaal aantal vragen gelijk blijft. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met u doorgevoerd.

Waarom wordt niet alleen met de PREM MSZ gemeten?
ZKN en zorgverzekeraars stellen alleen de PREM MSZ verplicht in 2018. In gesprekken met klinieken het afgelopen jaar hebben we vernomen dat de PREM MSZ niet voldoende is voor hen. De PREM MSZ bevat 15 vragen en meet maar een klein deel van het zorgproces. Daarnaast willen klinieken graag vergelijken met vorige jaren. Er is daarom gekozen om de PREM MSZ te combineren met de ZKN vragenlijst zodat de hele patient journey wordt gemeten en er vergeleken kan worden met vorige jaren.

Wat gebeurt er met de huidige links van bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven en e-mails aan patiënten?
De website ZKNKlanttevredenheidsonderzoek.nl is vervangen door Bosgraonderzoek.nl. Deze migratie is zorgvuldig verzorgd door een internetbureau zodat alle huidige links blijven werken. De links in schriftelijke vragenlijsten en e-mails zullen we gefaseerd wijzigen.

Kan mijn kliniek meedoen aan de landelijke PREM meting?
De PREM MSZ wordt in 2017 alleen landelijk gemeten bij Rughernia, Heup/Knie en Cataract. Alleen van deze aandoeningen wordt dus een benchmark gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Voor de meting onder de drie aandoeningspecifieke patiëntgroepen zijn minimaal 100-300 patiënten nodig in de 6 maanden voorafgaand aan de meting. Er zijn meerkosten verbonden aan het deelnemen aan de landelijke meting vanwege extra inspanningen die nodig zijn voor steekproefselectie, veldwerk, dataverwerking, rapportage en aanleveren van resultaten aan Zorgverzekeraars Nederland. Wij zullen u benaderen voor deelname aan de landelijke meting als dat voor uw kliniek relevant is en u dan inlichten over de meerkosten.

Wat is de generieke PREM en zijn er ook PREMs per aandoening?
De oude CQI vragenlijsten waren helemaal verschillend per aandoening. In de ZKN toetsingscriteria staat dat er nu een generieke PREM is, dat is echter niet het geval. Er is nu wel 1 vragenlijst voor de gehele medisch specialistische zorg, maar die heet de PREM MSZ. Deze heette vorig jaar de PREM Ziekenhuizen en mede door onze input is dat nu de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg), wat beter aangeeft dat ook klinieken hiermee kunnen meten. Er is dus niet een compleet generieke PREM voor de hele zorg, zoals de tekst in de ZKN toetsingscriteria suggereert. In de medisch specialistische zorg is er alleen een aparte vragenlijst voor oncologie (PREM Oncologie). Voor andere zorggebieden zijn er de PREM Geboortezorg, PREM Chronische Zorg en PREM Eerstelijnszorg. Klinieken die met deze zorggebieden te maken hebben, kunnen deze PREM gebruiken.

Laat een reactie achter

Vertel ons wat u denkt...
En als u een foto wilt achterlaten bij uw reactie maak dan een gravatar!

Bosgra Onderzoek