Bosgra Onderzoek

Bosgra Onderzoek op ZKN Congres 15 juni

Bosgra Onderzoek is wederom met onderstaande stand aanwezig op het ZKN congres in Corpus Leiden. Op het congres vorig jaar mochten we Minister Schippers uitleggen hoe Bosgra Onderzoek de transparantie van kwaliteit van zorg versterkt. Op 15 juni zijn we weer aanwezig met een stand bij het congres in Leiden. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over de KliniekenMonitor , PREM MSZ, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS. Het belooft een boeiend congres te worden met veel aandacht voor PROMs/uitkomstmetingen met als speciale gast het icoon op het gebied van Value Based Healthcare Michael Porter, hoogleraar bij Harvard. De bedrijfskundige theorieën van Porter op het gebied van strategie en waardeketens  zijn een belangrijke inspiratie voor Johannes Bosgra, die zelf bedrijfskunde heeft gestudeerd. Zie hier het complete programma. Mogen we u in Corpus Leiden begroeten?

KliniekenMonitor nieuwe naam van ZKN Klanttevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek voor klinieken gaat verder onder een nieuwe naam. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek wordt de KliniekenMonitor. Door het toegenomen belang van het PREM patiëntervaringsonderzoek is de term tevredenheidsonderzoek achterhaald en daarmee ook de naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Bosgra Onderzoek voegt de nieuwe PREM MSZ vragenlijst kosteloos toe voor de huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Met de naam KliniekenMonitor willen we graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

PREM MSZ kosteloos toegevoegd

Voor onze huidige deelnemers aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voegen wij de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) vragenlijst kosteloos toe aan de bestaande vragenlijst. Eventuele dubbele vragen worden verwijderd. De naam ZKN Klanttevredenheidsonderzoek verdwijnt en wordt vervangen door de KliniekenMonitor en patiëntervaringsonderzoek. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met de klinieken doorgevoerd.

PREM MSZ mist complete patient journey

De PREM MSZ is een nieuw patiëntervaringsonderzoek opgezet door Stichting Miletus en de zorgverzekeraars. De PREM bestaat maar uit zo’n 15 vragen en mist daarmee een belangrijk deel van de “patient journey” dat nodig is voor interne kwaliteitsverbetering. Daarom wordt geadviseerd om de PREM te combineren met een compleet tevredenheidsonderzoek, zoals de KliniekenMonitor. Ziekenhuizen meten de PREM vragenlijst nu bijvoorbeeld in combinatie met de oude CQI-Ziekenhuisopname, maar dit onderzoek is minder geschikt voor klinieken omdat het zich richt op klinische patiënten.

De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook poliklinisch/dagbehandeling gemeten kan worden, zodat u zich met de KliniekenMonitor straks ook kunt vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen.

Voordelen ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven

De voordelen van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijven uiteraard bestaan, zoals een uniforme vragenlijst die de complete “patient journey” volgt, realtime online inzicht in ervaren kwaliteit van zorg en verbeterpunten en de landelijk Benchmark KliniekenMonitor met circa 50 andere klinieken.

Gecertificeerd onderzoeksbureau verplicht

U kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat Bosgra Onderzoek er continu voor zorgt dat u voorop blijft lopen met uw zorgonderzoek. Bosgra Onderzoek is sinds eind 2015 betrokken bij de ontwikkeling van de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en wij hebben onze organisatie daar intern het afgelopen jaar op aangepast. Bosgra Onderzoek is onlangs ISO-20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen vanuit Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij stellen het verplicht om PREM onderzoek door een gecertificeerd onderzoeksbureau uit te laten voeren zodat resultaten gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording.

PREM MSZ verplicht in 2018

Zorgverzekeraars zoals CZ bevelen het meten met de PREM vragenlijst aan in hun inkoopvoorwaarden vanaf 2018, medio juli wordt bekend of het ook verplicht wordt. In de nieuwste toetsingscriteria van het ZKN Keurmerk van januari 2017 staat dat de kliniek minimaal jaarlijks onderzoek uitvoert naar patiëntervaringen met de PREM (norm 28c). Dit nieuwe criterium geldt voor het eerst bij de audit in 2018. De term tevredenheidsonderzoek die eerst in het ZKN Keurmerk stond is niet meer up-to-date en wordt gewijzigd in onderzoek naar patiëntervaringen.

Landelijke Benchmark KliniekenMonitor

In 2009 heeft Bosgra Onderzoek samen met ZKN het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek opgezet. Meer dan 50 klinieken meten op dit moment de patiëntervaringen met dit systeem, daarmee is het een van de breedst gedragen meetinstrumenten in de zorg. Door het grote aantal deelnemende klinieken is er een zeer nauwkeurige benchmark beschikbaar, de landelijke Benchmark KliniekenMonitor. Hiermee vergelijken klinieken zich landelijk en op specialismeniveau met andere klinieken.

Wij blijven uiteraard samenwerken met ZKN. Bosgra Onderzoek is bijvoorbeeld ook weer met een stand aanwezig op het ZKN Congres op 15 juni in Corpus Leiden. Wij hopen u daar weer te zien.

Wilt u meer weten

Als u vragen heeft of meer wilt weten, dan kunt u hieronder veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl of 0511 700200.

FAQ

Waarom de naam KliniekenMonitor?
We willen graag benadrukken dat deze vragenlijst speciaal afgestemd is op klinieken, monitor is een ander woord voor meetinstrument/vragenlijst.

Wanneer gaat de naamsverandering bij mijn onderzoek in?
De naamsverandering gaat in zodra we starten met uw onderzoek. Wijzigingen in de vragenlijst laten we altijd accorderen voor de start van het onderzoek, dus u krijgt de wijzigingen eerst te zien. Bij continue en lopende onderzoeken wordt de naam z.s.m. gewijzigd, de naamsverandering gaat namelijk nu in.

Wanneer wordt de PREM MSZ toegevoegd aan mijn onderzoek?
Over enkele weken kunnen wij de PREM MSZ toevoegen aan uw onderzoek, we wachten nog op het codeboek voor de vragenlijst op dit moment.

Hoeveel extra vragen worden toegevoegd aan mijn onderzoek?
Dubbele vragen met de huidige vragenlijst worden verwijderd. Er blijven dan ongeveer 10 extra vragen over die worden toegevoegd. We kunnen op uw verzoek ook 10 minder relevante vragen van de huidige vragenlijst verwijderen, zodat het totaal aantal vragen gelijk blijft. Deze wijzigingen worden gefaseerd en in overleg met u doorgevoerd.

Waarom wordt niet alleen met de PREM MSZ gemeten?
ZKN en zorgverzekeraars stellen alleen de PREM MSZ verplicht in 2018. In gesprekken met klinieken het afgelopen jaar hebben we vernomen dat de PREM MSZ niet voldoende is voor hen. De PREM MSZ bevat 15 vragen en meet maar een klein deel van het zorgproces. Daarnaast willen klinieken graag vergelijken met vorige jaren. Er is daarom gekozen om de PREM MSZ te combineren met de ZKN vragenlijst zodat de hele patient journey wordt gemeten en er vergeleken kan worden met vorige jaren.

Wat gebeurt er met de huidige links van bijvoorbeeld uitnodigingsbrieven en e-mails aan patiënten?
De website ZKNKlanttevredenheidsonderzoek.nl is vervangen door Bosgraonderzoek.nl. Deze migratie is zorgvuldig verzorgd door een internetbureau zodat alle huidige links blijven werken. De links in schriftelijke vragenlijsten en e-mails zullen we gefaseerd wijzigen.

Kan mijn kliniek meedoen aan de landelijke PREM meting?
De PREM MSZ wordt in 2017 alleen landelijk gemeten bij Rughernia, Heup/Knie en Cataract. Alleen van deze aandoeningen wordt dus een benchmark gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Voor de meting onder de drie aandoeningspecifieke patiëntgroepen zijn minimaal 100-300 patiënten nodig in de 6 maanden voorafgaand aan de meting. Er zijn meerkosten verbonden aan het deelnemen aan de landelijke meting vanwege extra inspanningen die nodig zijn voor steekproefselectie, veldwerk, dataverwerking, rapportage en aanleveren van resultaten aan Zorgverzekeraars Nederland. Wij zullen u benaderen voor deelname aan de landelijke meting als dat voor uw kliniek relevant is en u dan inlichten over de meerkosten.

Wat is de generieke PREM en zijn er ook PREMs per aandoening?
De oude CQI vragenlijsten waren helemaal verschillend per aandoening. In de ZKN toetsingscriteria staat dat er nu een generieke PREM is, dat is echter niet het geval. Er is nu wel 1 vragenlijst voor de gehele medisch specialistische zorg, maar die heet de PREM MSZ. Deze heette vorig jaar de PREM Ziekenhuizen en mede door onze input is dat nu de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg), wat beter aangeeft dat ook klinieken hiermee kunnen meten. Er is dus niet een compleet generieke PREM voor de hele zorg, zoals de tekst in de ZKN toetsingscriteria suggereert. In de medisch specialistische zorg is er alleen een aparte vragenlijst voor oncologie (PREM Oncologie). Voor andere zorggebieden zijn er de PREM Geboortezorg, PREM Chronische Zorg en PREM Eerstelijnszorg. Klinieken die met deze zorggebieden te maken hebben, kunnen deze PREM gebruiken.

Bosgra Onderzoek behaalt ISO 20252 certificering

Bosgra Onderzoek heeft de ISO 20252:2012 certificering behaald. ISO 20252 is de internationale standaard voor onderzoeksbureaus en wordt geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland/Stichting Miletus. Het is de opvolger van de bekende CQI accreditatie. Met dit certificaat kunnen opdrachtgevers erop vertrouwen dat hun onderzoeken consistent volgens internationale kwaliteitseisen worden uitgevoerd.

Johannes Bosgra, directeur van Bosgra Onderzoek: “De certificering is een bevestiging dat onze aanpak en werkwijze kwalitatief hoogstaand is en daar zijn we heel trots op. We werken al jaren systematisch volgens uitgeschreven procedures, omdat dat efficiënt is en fouten voorkomt. Maar deze strenge norm heeft ervoor gezorgd dat al onze processen nu maximaal op orde zijn, inclusief privacy en informatiebeveiliging. Het was prettig om te horen dat de auditor positief verrast was door ons online systeem voor projectmanagement, agenda, planning en online onderzoek.”

In de audit is de complete werkwijze van Bosgra Onderzoek grondig onderzocht door CIIO, de certificeerder gespecialiseerd in certificering voor zorgonderzoekers. De scope van de audit was het huidige werkveld van het bureau: kwantitatief onderzoek in de zorg m.b.v. schriftelijke en online dataverzameling. In de audit is ook speciale aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan landelijke PREM/PROM metingen op het gebied van steekproefselectie, dataverwerking en beveiliging/privacy.

ZKN Congres op 2 juni 2016

Johannes Bosgra en Aulien van Ginneken van Bosgra Onderzoek zijn met onderstaande stand aanwezig op het ZKN congres op donderdag 2 juni aanstaande. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek, PREMs, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS. Mogen we u daar begroeten?

Benchmark Klinieken juni 2016

De Benchmark Klinieken van juni 2016 is gebaseerd op 11.538 patiënten van 41 klinieken met een ZKN Keurmerk die recentelijk hebben deelgenomen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. Naast de generieke Benchmark Klinieken biedt Bosgra Onderzoek de deelnemende klinieken ook een Benchmark per specialisme (Oogheelkunde, Plastische Chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Dermatologie/Spataderen). Hiermee kunnen klinieken zich nog nauwkeuriger vergelijken. Download hier de Benchmark Klinieken als PDF.

Landelijke Benchmark Klinieken
Het doel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek is het op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van patiënttevredenheidsonderzoek bij klinieken. Deze uniforme methodologie maakt het mogelijk om een landelijke benchmark te maken. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich onderling vergelijken zodat direct duidelijk is waar klinieken zich relatief het meest kunnen verbeteren. De Benchmark Klinieken geeft verder een beeld van de relatieve waarde van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor klinieken zelf en voor auditors, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Benchmark Klinieken is een initiatief van Zelfstandige Klinieken Nederland en het onafhankelijk  onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek.

BOSGRA ONDERZOEK
Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau en is al ruim zeven jaar gespecialiseerd in zorgonderzoek voor klinieken. Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van zorginstellingen. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, ZorgkaartNederland.nl, Stichting Miletus, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en conformeert zich aan de Europese normen voor marktonderzoek ESOMAR en informatiebeveiliging volgens NEN 7510.

ZKN
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s) als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn aangesloten bij ZKN. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland. Om u als patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen. De organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is het overkoepelend orgaan voor alle particuliere initiatieven van medisch specialisten. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 180 zelfstandige privéklinieken met samen 250 vestigingen. Klinieken die onder andere de volgende specialismen aanbieden: oogheelkunde, kaakchirurgie, dermatologie, plastische chirurgie/cosmetische behandelingen, flebologie, KNO, gynaecologie, pijnbestrijding, neurologie, orthopedie, multiple sclerose en cardiologie.

Volgende pagina »

Bosgra Onderzoek