Bosgra Onderzoek

Vacature Zorgonderzoeker (freelance/loondienst)

Bosgra Onderzoek

Bosgra Onderzoek is een ISO 20252:2019 gecertificeerd onafhankelijk onderzoeksbureau en is sinds 2009 gespecialiseerd in zorgonderzoek. We bieden een compleet palet aan van tevredenheidsonderzoek, PROMs, PREMs tot medewerkersonderzoek. Door het transparant maken van kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van klinieken. We zetten onderzoeken zodanig op dat zorginstellingen bruikbare stuurinformatie en benchmarkinformatie krijgen. Zodat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit van zorg bij klinieken in heel Nederland.  We doen dit vanuit een bevlogenheid voor gezondheidszorg en maatschappelijke betrokkenheid.

De functie

Wij zoeken een zelfstandige en accurate zorgonderzoeker die zich bezig houdt met het opstellen en programmeren van vragenlijsten, vertalen van resultaten in heldere informatie d.m.v. het schrijven en controleren van rapportages, bewaken van de planning van onderzoeken, contact houden met opdrachtgevers en eventueel met stakeholders/kennisinstituten zoals Zorginstituut/zorgverzekeraars/VWS en de ontwikkelingen in zorgonderzoek bijhoudt.

We maken daarbij gebruik van geavanceerde online onderzoekssoftware, die veel mogelijkheden biedt voor complexe logic, rapportages en koppelingen. De software verwerkt automatisch resultaten tot grafieken/tabellen. We werken systematisch en accuraat volgens ISO procedures. We werken grotendeels op afstand. We kunnen in overleg de aanwezigheid op ons kantoor in Hardegarijp bepalen. De uren zijn flexibel en in overleg vast te stellen.

Functie-eisen

 • Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig
 • Je houdt van overzicht, komt afspraken goed na en bent flexibel
 • Je beschikt over een analytisch/conceptueel denkvermogen
 • Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg
 • Je hebt een uitstekende kennis van MS Excel en affiniteit met ICT/software
 • Je bent goed in taal, schrijven van rapporten en communiceren met opdrachtgevers
 • Je werkt zelfstandig en resultaatgericht, ook vanuit huis
 • Je functioneert op hbo- of wo niveau (door ervaring en/of studie)
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als onderzoeker, meer ervaring is welkom

Wat bieden wij?

 • Een dynamische functie als zorgonderzoeker
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om je functie vorm te geven
 • Het aantal uren en werktijden zijn flexibel en kunnen voor een groot deel thuis worden ingevuld
 • De functie kan zowel freelance als in loondienst ingevuld worden
 • Informele en bevlogen werksfeer
 • Standplaats Hardegarijp

Reageren

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar j.bosgra@bosgraonderzoek.nl. Meer informatie is te krijgen via dit e-mail adres of telefonisch met Johannes Bosgra: 0511-700200

Door te solliciteren naar deze functie, geef je Bosgra Onderzoek toestemming om alle door jou verstrekte persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure. Je gegevens worden vier weken na afronding van deze sollicitatieprocedure verwijderd.

Dienstverlening i.v.m. corona

Wij werken bij Bosgra Onderzoek voor zorginstellingen en willen uiteraard ook onze bijdrage leveren aan sociale onthouding, zodat we in Nederland het coronavirus vertragen en het zorgsysteem en de zorgverleners niet overbelasten.

We zullen in navolging van de richtlijnen van RIVM en Ministerie van VWS daarom thuiswerken en zoveel mogelijk externe afspraken vervangen door telefonische afspraken, eventueel via teleconferencing en Skype. We blijven tijdens kantoortijden door VOIP gewoon telefonisch bereikbaar via 0511-700200 of per e-mail. Bosgra Onderzoek werkt al jaren volledig papierloos en onze medewerkers werken al regelmatig thuis. Hierdoor zijn we uitstekend toegerust om nu tijdelijk als virtuele organisatie te gaan werken en onze dienstverlening gewoon door te laten gaan.

Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid, vooral de zorgverleners die zo hard werken om Nederland door deze bijzondere periode heen te krijgen.

Johannes Bosgra
Directeur/Onderzoeksleider
T 0511 700 200 M/WhatsApp 06 231 232 50
E j.bosgra@bosgraonderzoek.nl/
linkedin.com/in/johannesbosgraSkype johannesbosgra

Aulien van Ginneken
Onderzoeker
T 0511 700 200
E a.van.ginneken@bosgraonderzoek.nl

Klaas Poortinga
Onderzoeksassistent
T 0511-700200 M/Whatsapp 06-21345758
E k.poortinga@bosgraonderzoek.nl

Willie Havinga
Financieel Administratief Medewerker

T 0511 700 200 M/WhatsApp 06 253 654 20
E w.havinga@bosgraonderzoek.nl

Medewerkersonderzoek & cultuurmeting ingekort

De meeste klinieken combineren het medewerkersonderzoek met de cultuurmeting, omdat dan ook de cultuur rondom patiëntveiligheid helder in kaart wordt gebracht. Door het combineren van deze twee onderzoeken, is het een lange vragenlijst waar bovendien een aantal dubbelingen in zitten omdat de cultuurmeting door Nivel is ontwikkeld en niet door Bosgra Onderzoek. We gaan in overleg met onze opdrachtgevers de cultuurmeting nu inkorten door de dubbelingen eruit te halen. De benchmarkvragen blijven uiteraard intact zodat u wel goed met vorige jaren kan blijven vergelijken.

Het afgelopen jaar zien we een grote toename in het aantal medewerkers-onderzoeken dat we voor klinieken mogen uitvoeren. Hierdoor is onze benchmark voor het medewerkersonderzoek nog beter geworden.

Informatie over medewerkersonderzoek & cultuurmeting


Naast de ervaring van de patient is het voor kwaliteitsverbetering belangrijk om het perspectief van de medewerker gevalideerd in kaart te brengen. 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek is volledig afgestemd op de onderwerpen die spelen bij zorginstellingen. Gecombineerd met de cultuurmeting over patiëntveiligheid krijgt u een zeer compleet beeld van de mening en ideeën van uw medewerkers. En u krijgt op een heldere manier inzichtelijk waar de mogelijkheden voor verbetering liggen in uw organisatie. Download hier de leaflet over medewerkersonderzoek

 • Combineren met cultuurmeting VMS
 • Volledig anoniem voor medewerkers
 • Complete vragenlijst voor de zorg

Vragenlijst ontwikkeld voor de zorg
Bosgra Onderzoek biedt een bewezen vragenlijst voor medewerkersonderzoek in de zorg en is wetenschappelijk verantwoord qua opzet. De opzet is flexibel, u kunt naast de gestandaardiseerde vragenlijst gratis 10 vragen toevoegen. De vragen van het medewerkersonderzoek bevatten de deelgebieden functie, werkdruk, leidinggevende, arbeidsvoorwaarden en samenwerking & werksfeer. Bosgra Onderzoek heeft een methode ontwikkeld om deze deelgebieden door objectieve vraagstelling grondig in kaart te brengen. Het onderzoek kan online worden ingevuld, ook via iPad en mobiel. De online vragenlijst wordt met uw logo en in uw huisstijl opgemaakt.

Ontdek de ideeën van uw medewerkers voor verbetering van communicatie, veiligheid & kwaliteit van zorg.

Combineren met cultuurmeting VMS
Het medewerkersonderzoek wordt meestal gecombineerd met de Nederlandse vragenlijst over cultuurmeting COMPaZ-SCOPE ontwikkeld door UMC Utrecht en het NIVEL. Dit onderzoek meet de cultuur rond patiëntveiligheid in de organisatie. Het voorkomen van onveilige situaties, bijvoorbeeld rond de diagnostiek, medicatie, communicatie of overdracht staat sterk in verband met de veiligheidscultuur in een organisatie. De cultuurmeting geeft hierin goed inzicht.

Volledig anoniem voor medewerkers
Dit onderzoek wordt door het onafhankelijk bureau Bosgra Onderzoek gegarandeerd anoniem verwerkt. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en Bosgra Onderzoek, zodat medewerkers zich vrij voelen bij het antwoorden.

Rapportages realtime, vergelijken tussen afdelingen
De kliniek heeft direct inzicht in de resultaten via de realtime online rapportage omgeving, net zoals bij het patiënttevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek. Deze rapportages bevatten uitgebreide statistieken, grafieken etc. Er kan eenvoudig vergeleken worden tussen afdelingen/locaties.

Meer informatie aanvragen

Indicatoren Cataract voor Zorginstituut

Cataract staat op de Transparantiekalender en daarom is het verplicht om daarover kwaliteitsgegevens aan te leveren. De deadline voor de indicatoren van 2019 bij gegevensmakelaar voor de ZBC’s Desan is 15 april 2020. Bij indicator 3a vult u ja in als Bosgra Onderzoek het PROMs Catquest onderzoek voor u uitvoert. Wij zijn een geaccrediteerde meetorganisatie volgens de eisen van het Zorginstituut (ISO 20252).  De gegevens voor de indicatoren 3b, 3c en 3d leveren wij u voor eind maart aan. In de Rapportage PROMs scores vermelden we de pre- en postoperatieve verschilscores inclusief betrouwbaarheidsintervallen. Het aanleveren van de indicatoren 3b, 3c en 3d zijn niet verplicht. 3a is verplicht. Download hier de Indicatorenset Cataract

Benchmark Cataract

Over het meetjaar 2019 zal Bosgra Onderzoek wederom een rapport opleveren met de totaal verschilscore van de oogklinieken vergeleken met de Bosgra benchmark PROM Catquest. Deze benchmark bevat de PROMs metingen van 11 oogklinieken en is daarmee een robuuste benchmark die ervoor zorgt dat de PROM resultaten beter te interpreteren zijn. Door een vergelijking te maken tussen het benchmark pre-operatief gemiddelde en datzelfde cijfer voor de eigen kliniek, wordt duidelijk wat de ervaren kwaliteit van het zicht van de patiënten voor de operatie van uw kliniek is in vergelijking met het gemiddelde. Als dat bijvoorbeeld relatief hoog is, dan heeft dat een negatieve invloed op de hoogte van de verschilscore.

De verandering/verschilscore in PROM-score wordt berekend als het verschil tussen de PROM-score na de ingreep (‘post’) en de PROM-score vóór de ingreep (‘pre’). Een negatief resultaat impliceert een verbetering in de gezondheidstoestand van de patiënt met betrekking tot de aandoening- gerelateerde klachten.

PROM Catquest per 2020 in ieder geval invullen in maart en nameting over juni

Het NOG is overeengekomen voor de PROM Catquest (te weten indicator 3b: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest preoperatief heeft ingevuld & indicator 3c: Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest postoperatief heeft ingevuld) over te gaan van continu meten naar het instellen van de meetmaand.

De pre-operatieve meetmaand staat gepland van 1 t/m 31 maart 2020 en postoperatieve meetmaand van 1 t/m 30 juni 2020. Het doel van het NOG is om de registratielast te verminderen en een hogere representatieve respons te verkrijgen waardoor het meer kwalitatieve informatie zal gaan opleveren. Een hogere respons lijkt ons als Bosgra Onderzoek echter niet een resultaat van deze meetmethode. We adviseren oogklinieken om in ieder geval alle cataract patiënten pre-operatief te gaan meten in maart en in juni postoperatief te meten omdat deze cijfers aangeleverd moeten worden aan het Zorginstituut.

Het meten in deze twee maanden zal voor de meeste oogklinieken een heel laag aantal responses opleveren. Daardoor zijn de resultaten niet betrouwbaar en representatief. Bovendien vereisen zorgverzekeraars in toenemende mate hoge responses voor PROMs. Daarom adviseren we klinieken om de PROM Catquest continu te meten in 2020, met in ieder geval pre-operatief meting in maart en nameting over juni. Deze cijfers uit de meetmaanden kunnen we dan seperaat aanleveren in maart 2021 voor de Indicatoren Cataract.

Indicatoren MSZ voor IGJ: deadline 28 februari

De deadline voor het aanleveren van de Indicatoren Medisch Specialistische Zorg aan de IGJ is dit jaar op 28 februari. De grote indicatorenset bevat ook vragen over het patiëntervaringsonderzoek. In de IGJ indicatoren van 2019 en 2020 hoeft u niet meer in te vullen welke vragenlijst u gebruikt en wordt niet meer gevraagd naar het aantal patiënten dat een rapportcijfer onder de 5 gegeven heeft.

Bij indicator 18.3.2 vult u Ja in bij de vraag: Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht?
U vult bij de volgende vraag het aantal responses in van het patiëntervaringsonderzoek (Aantal patiënten, waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht heeft in het verslagjaar?). Dit aantal vindt u bovenaan een standaardrapport van de KliniekenMonitor, neem zowel volledig ingevuld als gedeeltelijk ingevuld mee in het aantal. Zie het voorbeeld hieronder. In een onderzoeksverantwoording of uitgebreide rapportage vindt u het aantal in het hoofdstuk Opzet patiëntervaringsonderzoek bij de rij: Respons – aantal. Download hier de indicatorenset.

 

Volgende pagina »

Bosgra Onderzoek