Bosgra Onderzoek

ZKN Congres op 2 juni 2016

Johannes Bosgra en Aulien van Ginneken van Bosgra Onderzoek zijn met onderstaande stand aanwezig op het ZKN congres op donderdag 2 juni aanstaande. We zullen daar een live demonstratie tonen van onze onderzoeken en we geven u graag informatie over het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek, PREMs, PROMs en medewerkersonderzoek/cultuurmeting VMS. Mogen we u daar begroeten?

Benchmark Klinieken juni 2016

De Benchmark Klinieken van juni 2016 is gebaseerd op 11.538 patiënten van 41 klinieken met een ZKN Keurmerk die recentelijk hebben deelgenomen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. Naast de generieke Benchmark Klinieken biedt Bosgra Onderzoek de deelnemende klinieken ook een Benchmark per specialisme (Oogheelkunde, Plastische Chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie, Dermatologie/Spataderen). Hiermee kunnen klinieken zich nog nauwkeuriger vergelijken. Download hier de Benchmark Klinieken als PDF.

Landelijke Benchmark Klinieken
Het doel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek is het op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van patiënttevredenheidsonderzoek bij klinieken. Deze uniforme methodologie maakt het mogelijk om een landelijke benchmark te maken. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich onderling vergelijken zodat direct duidelijk is waar klinieken zich relatief het meest kunnen verbeteren. De Benchmark Klinieken geeft verder een beeld van de relatieve waarde van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor klinieken zelf en voor auditors, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Benchmark Klinieken is een initiatief van Zelfstandige Klinieken Nederland en het onafhankelijk  onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek.

BOSGRA ONDERZOEK
Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau en is al ruim zeven jaar gespecialiseerd in zorgonderzoek voor klinieken. Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van zorginstellingen. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, ZorgkaartNederland.nl, Stichting Miletus, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en conformeert zich aan de Europese normen voor marktonderzoek ESOMAR en informatiebeveiliging volgens NEN 7510.

ZKN
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s) als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn aangesloten bij ZKN. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland. Om u als patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen. De organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is het overkoepelend orgaan voor alle particuliere initiatieven van medisch specialisten. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 180 zelfstandige privéklinieken met samen 250 vestigingen. Klinieken die onder andere de volgende specialismen aanbieden: oogheelkunde, kaakchirurgie, dermatologie, plastische chirurgie/cosmetische behandelingen, flebologie, KNO, gynaecologie, pijnbestrijding, neurologie, orthopedie, multiple sclerose en cardiologie.

Samenwerking Qarebase en Bosgra Onderzoek

Samenwerking Qarebase en Bosgra Onderzoek

Bosgra Onderzoek is op verzoek van enkele klinieken een samenwerking aangegaan met Qarebase, de alles-in-één software oplossing voor kwaliteit en veiligheid ontwikkeld door Willy Limpens en Qurentis Software. Qarebase biedt een compleet overzicht van alle onderdelen van een ZKN kwaliteitsmanagementsysteem. De resultaten van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek, PROMs en het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek kunnen nu rechtstreeks getoond worden in Qarebase zodat u direct een actie kunt verbinden aan de aangedragen verbeterpunten in de PDCA-cyclus. Voor meer informatie over deze koppeling kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgraonderzoek.nl/ of 0511-700200. Kijk voor meer informatie over Qarebase op www.blkwadraat.nl

Qarebase

Wij begeleiden organisaties en ontwikkelen onze software vanuit een samenhangende en integrale visie op het management van de PDCA-cyclus. Niet de mogelijkheden van de techniek, maar de behoeften van onze klanten zijn onze drijfveer. Wij zijn al meer dan 15 jaar actief in zorg en welzijn met systemen voor zorgondernemers, instellingen, apotheken, ZBC’s en klinieken.

Wat vereisen managementsystemen en certificering van organisaties? Daarop baseren wij onze moderne en zeer gebruiksvriendelijke online applicatie Qarebase die is ontwikkeld vanuit een sterk inhoudelijke oriëntatie op het managen van kwaliteit en veiligheid.

Qarebase kan snel geïmplementeerd worden doordat alle eisen van respectievelijk ISO 9001, HKZ, ZKN keurmerk en NEN 7510 zijn uitgewerkt in Qarebase. Normwijzingen worden door ons via automatische updates bijgewerkt

Qarebase is modulair opgebouwd; alle modulen werken integraal samen. Risicomanagement vormt een belangrjjke peiler in de applicatie en daarmee sluiten we volledig aan bij de hedendaagse benadering van kwaliteits- en veiligheidsmanagement.

De basis van online applicatie bestaat uit de volgende modulen:

HANDBOEK: processen, stroomschema’s, instructies

RISICOMANAGEMENT: risico-inventarisaties en -analysen

MELDINGEN: afwijkingen, incidenten, klachten

VERBETEREN: acties monitoren en opvolgen

PLANNING: kwaliteitsplanning en signaleren

TEVREDENHEID: klanten, keten en medewerkers

PROMS/RESULTATEN: doelstellingen en indicatoren

HOE HET WERKT:

 • Implementatie volledig gevulde applicatie
 • Scherpe prijsstelling
 • Geschikt voor zelfstandige organisaties, ketens en meerdere locaties
 • Alle eisen van ISO/HKZ/ZKN/NEN uitgewerkt in volledige modellen
 • Automatische updates op jaarlijkse normwijzigingen
 • Volledige Implementatie en blijvende begeleiding door Qarebase

Kijk voor meer informatie over Qarebase op www.blkwadraat.nl

Wilt u meedoen aan de meest patiëntvriendelijke kliniek van Nederland?

De grote ervaringenwebsite ZorgkaartNederland.nl (NPCF) organiseert in september voor de derde maal de verkiezing van het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland. Dit jaar is er voor het eerst ook de verkiezing voor de meest patiëntvriendelijke kliniek van Nederland.

De prijs wordt uitgereikt door Gerdi Verbeet, voorzitter van patiëntenfederatie NPCF, tijdens het event van ZorgkaartNederland op 24 september a.s. Een heel goed initiatief wat mij betreft, want het zorgt voor nog meer zichtbaarheid van de kwaliteit van klinieken.

Graag leg ik u hieronder uit wat u kunt doen om zo hoog mogelijk eindigen in deze verkiezing. Om de patiëntvriendelijkheid van een kliniek te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de waarderingen op ZorgkaartNederland. Alle klinieken in Nederland met meer dan 50 waarderingen voor 14 september a.s. dingen mee naar de prijs. Alle spelregels staan hier.

Koppeling ZorgkaartNederland en ZKN Klanttevredenheidsonderzoek
Het is dus belangrijk om veel en goede waarderingen te verkrijgen. De snelste manier daarvoor is om in uw ZKN Klanttevredenheidsonderzoek een koppeling op te nemen naar ZorgkaartNederland. Na het afronden van het anonieme onderzoek worden de respondeten ter afsluiting gevraagd ook publiekelijk een waardering op ZorgkaartNederland te plaatsen. Daardoor krijgt uw kliniek snel veel waarderingen die gegarandeerd van uw eigen patiënten afkomstig zijn.

Patiënten krijgen aan het einde van het ZKN onderzoek een uitleg dat ze worden doorgelinkt naar ZorgkaartNederland.nl en uitgelegd dat het ZKN onderzoek volledig anoniem is en ZorgkaartNederland.nl juist publiekelijk is.

Dit is heel succesvol gebleken bij een aantal klinieken die deelnemen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Meer dan 20% van de respondenten laat een waardering achter, een hoger percentage dan ik had verwacht. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Andros Mannenkliniek.

Bosgra Onderzoek officieel partner ZorgkaartNederland
Deze koppeling is mogelijk doordat Bosgra Onderzoek sinds 2013 officieel partner is geworden van ZorgkaartNederland. Deze samenwerking is op verzoek van o.a. de PR-comissie van ZKN opgezet, om de kwaliteit van klinieken breder voor het voetlicht te brengen. Ik vind het belangrijk om het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek zo waardevol mogelijk voor u te maken, dus wij verzorgen de koppeling met ZorgkaartNederland dit jaar met veel plezier gratis voor u.

Als u al een betaald pakket afneemt bij ZorgkaartNederland wordt er naast de koppeling meer kwaliteitsinformatie getoond, zoals de rapportcijfers van het ZKN tevredenheidsonderzoek.

Voordelen ZorgkaartNederland
Het meedingen aan deze prijs is niet de belangrijkste reden om waarderingen te verkrijgen op ZorgkaartNederland vind ik. De publieke waarderingen helpen juist het hele jaar in het aantrekken van patiënten via deze goed bezochte website. Nu heeft u wellicht nog weinig waarderingen, waardoor een enkele slechte waardering ervoor kan zorgen dat u wellicht onterecht onderaan komt te staan. Dit voorkomt u door veel waarderingen te verzamelen. Ook kunt u de rapportcijfers weer op uw eigen site publiceren, zie hier een voorbeeld.

Koppeling ZorgkaartNederland en ZKN Klanttevredenheidsonderzoek activeren
Bent u geïnteresseerd om het ZKN Klanttevrenheidsonderzoek en de koppeling met ZorgkaartNederland onder uw patiënten snel op te starten, zodat u nog mee kunt doen aan de verkiezing van meest patiëntvriendelijke kliniek? Dan kunt u hier een informatiepakket of offerte aanvragen.

Bent u al deelnemer aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek? Dan ontvangen we graag voor 31 augustus uw adressenbestand, zodat we het onderzoek en de koppeling tijdig kunnen starten. Als u onlangs al een meting heeft gedaan, dan kunnen we de koppeling ook alvast voor de volgende meting in gaan richten.

PROMs correct en eenvoudig online meten bij Bosgra Onderzoek

PROMs vanaf 2016 verplicht bij ZKN Keurmerk
Patient Reported Outcome Measures zijn korte gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze geven inzicht in de ervaren medische effectiviteit van behandelingen. Dat is ook de reden waarom PROMs metingen / uitkomstmetingen tegenwoordig steeds belangrijker worden gevonden door zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en kwaliteitsmanagers en artsen van zorginstellingen. Vanaf 1 januari 2016 is het een eis dat klinieken met het ZKN keurmerk PROMs meten (artikel 16b). Vanaf 1 januari 2015 is het een streefnorm en dienen klinieken aan te tonen dat zij zijn gestart met de invoering van de PROMs. Download hier de nieuwe eisen

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat u effectief en efficiënt PROMs gaat inzetten:

 • volledig voldoen aan de eisen van keurmerken en zorgverzekeraars
 • snel en eenvoudig online inzicht in de resultaten per patiënt en als geheel
 • patiënten zo min mogelijk belasten
 • beperken van werkzaamheden voor u en uw collega’s
 • relatief lage kosten

PROMs correct en eenvoudig meten bij Bosgra Onderzoek
Bosgra Onderzoek is nauw betrokken bij de opzet van dit nieuwe meetinstrument in de zorg. Wij voeren succesvol PROMs metingen uit bij verschillende zorginstellingen. Bosgra Onderzoek onderscheidt zich daarbij met de lange ervaring in zorgonderzoek en uitstekende onderzoekssoftware die realtime de resultaten weergeeft. Bovendien hebben we een no-nonsense aanpak en bijpassende prijsstelling.

Vragenlijsten afgestemd op specialisme
U kunt kiezen uit een reeks aanbevolen PROMs vragenlijsten afgestemd op het specialisme, Bosgra Onderzoek heeft voor veel specialismen (bijv. spataderen, oogheelkunde, dermatologie, orthopedie, hand- & polschirurgie) de juiste vragenlijst al beschikbaar. Het advies van de artsenvereniging is daarbij leidend, want dit wordt door de zorgverzekeraars en Stichting Miletus ook gevolgd. Voor oogheelkunde heeft Bosgra Onderzoek de PROMs vragenlijst voor cataract (Catquest 9SF) zelf correct naar het Nederlands vertaald met een aantal artsen en kwaliteitsmanagers van klinieken. Hiermee lopen we voorop in Nederland. De NOG beveelt de Catquest 9SF vragenlijst aan, maar heeft nog geen officiële vertaling geleverd. Bosgra Onderzoek maakt voor elke PROMs vragenlijst een benchmark met daarin de resultaten van alle deelnemende zorginstellingen, waarmee zij zich met andere zorginstellingen kunnen vergelijken. Deze benchmarkgegevens zullen kosteloos worden verstrekt aan de deelnemende zorginstellingen. Voor oogheelkunde zijn er inmiddels voldoende deelnemers voor een benchmark.

Uitnodigingen per e-mail, brief of combinatie
De opzet van het onderzoek doen we in nauw overleg met de zorginstelling. Naast het verkrijgen van een hoge respons, hebben we oog voor het beperken van de werkzaamheden voor u en uw collega’s en het zo min mogelijk belasten van de patiënten. Er zal een nulmeting worden uitgevoerd bij de intake en een effectmeting na de behandeling. Het moment na de behandeling hangt af van het specialisme en loopt meestal uiteen van 3 tot 12 maanden. De kliniek kan verschillende methoden kiezen voor het uitnodigen van de patiënten voor de PROMs metingen.

De PROMs vragenlijst wordt primair online aangeboden via e-mail uitnodigingen, dit levert de hoogste respons, laagste kosten en minste werkzaamheden op. Bij bijvoorbeeld oogheelkunde zal dit vanwege de gemiddeld hogere leeftijd van cataract patiënten ook schriftelijk worden uitgevoerd of een combinatie van schriftelijk en e-mail. Op de begeleidende brief staat een website adres en QR-code naar de online vragenlijst, zodat de patiënt ook bij een schriftelijke uitnodiging de keuze heeft om de vragenlijst schriftelijk of online in te vullen. Er kan ook worden gekozen om alleen een brief met website adres en QR-code te versturen.

De opdrachtgever kan zelf kiezen hoe vaak per jaar een groep patiënten wordt uitgenodigd, continu, per kwartaal of 1 x per jaar. Schriftelijke enquêtes kunnen eenvoudig door de kliniek zelf worden ingevoerd in de online vragenlijst. Hier wordt een instructie voor aangeleverd. Bosgra Onderzoek kan het afdrukken, verzenden en verwerken van de schriftelijke vragenlijsten ook uitvoeren. Wij beschikken over een eigen antwoordnummer en een efficiënt en jarenlang verfijnd proces. U kunt de kosten hiervan opvragen.

Realtime online rapportages
De opdrachtgever heeft direct inzicht in de resultaten via de realtime online rapportage omgeving, net zoals bij het patiënttevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek. Er komt een rapportage van de nulmeting en van de effectmeting en de verschilscore, zodat het effect van de behandeling duidelijk wordt. Deze rapportages bevatten uitgebreide statistieken, grafieken etc. en kunnen op elk moment als MSWord of PDF bestand worden gedownload door de kliniek. De gegevens kunnen ook als bijvoorbeeld Excel of SPSS bestand geëxporteerd worden voor verdere verwerking, correlatie-analyses of import in een EPD.

Opdrachtgever houdt eigendom over patiëntgegevens
De patiëntgegevens, onderzoeksdata en onderzoeksuitkomsten zijn eigendom van de opdrachtgever en zullen niet aan derden worden verstrekt. Alleen de geaggregeerde gegevens van alle deelnemende organisaties aan PROMs metingen worden gebruikt voor de benchmarkcijfers. De opdrachtgever kiest zelf of ze haar individuele resultaten publiceert en houdt dus volledige controle over de resultaten van het onderzoek.

Bosgra Onderzoek – specialist in zorgonderzoek
Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in de zorg. Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van zorginstellingen. Wij hebben jarenlange ervaring in het zo optimaal mogelijk inzetten van zorgonderzoek. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, ZorgkaartNederland.nl, NPCF, Miletus, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, KIWA en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en conformeert zich aan de Europese normen voor marktonderzoek ESOMAR.

Meer informatie & offerte
Vul onderstaand formulier in voor een gratis informatiepakket en/of offerte van PROMs. Ook kunt u uw vragen over bijvoorbeeld de te gebruiken vragenlijsten via het formulier stellen.

Voor rechtstreeks contact met het onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek, kunt u contact opnemen via 0511 700 200 of via info@bosgramarketing.nl.

« Vorige paginaVolgende pagina »

Bosgra Onderzoek