Bosgra Onderzoek

Patiëntenparticipatie van VMS kan via ZKN Klanttevredenheidsonderzoek

Vanaf 1 januari 2013 is het beheersen van de veiligheid met een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) een verplicht onderdeel van het ZKN keurmerk. Het VMS stelt ook eisen aan patiëntenparticipatie. Dit gaat bijvoorbeeld over het melden van incidenten door de patiënt en correcte informatievoorziening over de patiëntveiligheid. Door het toevoegen van een aantal vragen hierover aan het patiënttevredenheidsonderzoek kan een kliniek aan het onderdeel patiëntenparticipatie van het VMS voldoen. Dit is een efficiënte oplossing en daarom heeft het onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek vragen opgesteld die voldoen aan de eisen van het VMS. Hierbij is samengewerkt met een aantal klinieken die voorop lopen met de implementatie van het VMS, zoals Equipe Zorgbedrijven, Bergman Clinics en Ozon Oogkliniek. Deze vragen zijn voor klinieken nu direct toe te voegen aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgramarketing.nl / 0511-700200.

Een vermakelijke video over wat patiënten allemaal onder patiëntveiligheid verstaan is hier te bekijken.

Korte wachttijd bij klinieken in Nederland

Nederlanders kiezen voor kliniek in plaats van ziekenhuis vanwege korte wachttijd

De korte wachttijd is na de deskundigheid van de artsen, de belangrijkste reden om voor een kliniek te kiezen in plaats van een ziekenhuis. Uit de Benchmark Klinieken van november 2012 blijkt dat 70% van de patiënten binnen twee weken terecht kan bij een kliniek. 96% van de patiënten vindt deze wachttijd kort.

De Benchmark Klinieken van Zelfstandige Klinieken Nederland en het onafhankelijk bureau Bosgra Onderzoek geeft een beeld van de relatieve waarde van de cijfers van klinieken voor zorgverzekeraars en instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De benchmark is gebaseerd op het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Klinieken krijgen in dit patiënttevredenheidsonderzoek gemiddeld een 8,5 van patiënten als algemeen rapportcijfer. Er hebben 11.811 patiënten van zelfstandige klinieken deelgenomen aan het branche brede tevredenheidsonderzoek. Onder andere de grote klinieken van Nederland zoals Bergman Clinics, Equipe Zorgbedrijven en Medinova hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Op www.zknklanttevredenheidsonderzoek.nl is meer achtergrondinformatie te vinden.

Onderdeel Benchmark Klinieken
Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling 8,2
Bejegening door de behandelaar 8,4
Behandeling 8,3
Nazorg 8,1
Totaalindruk van de kliniek 8,5

.

Zelfstandige Klinieken Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is een brancheorganisatie die ten doel heeft transparante kwaliteitszorg in de zelfstandige klinieken te bevorderen en daarmee de kwaliteit en het potentieel van de zelfstandige klinieken als professionele zorgaanbieder binnen de zorgmarkt te communiceren. Daarnaast behartigt ZKN de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de aangesloten leden. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 133 zelfstandige klinieken die zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg leveren. Dit aantal groeit snel. Om de doelstellingen te bereiken heeft ZKN het ZKN KEURMERK ontwikkeld en met succes geïntroduceerd. Dit is een landelijk erkend, gecertificeerd kwaliteitskeurmerk, waarbij de uitvoering in handen is van KIWA-keuringsinstituut, een onafhankelijke, professionele certificeringinstelling.

Bosgra Onderzoek
Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in de zorg. Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van zorginstellingen. Wij heb jarenlange ervaring in het zo optimaal mogelijk inzetten van zorgonderzoek. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, KIWA en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie en een onderdeel van het adviesbureau Bosgra Marketing.

Eisen van Achmea aan patiënttevredenheidsonderzoek

Achmea heeft in haar voorwaarden voor zorginkoop voor 2013 als enige zorgverzekeraar eisen gesteld aan het tevredenheidsonderzoek dat de kliniek onder haar patiënten laat uitvoeren. Achmea geeft de voorkeur aan CQI onderzoek, dit is een ander soort onderzoek dan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Het CQI onderzoek wordt nu door sommige zorgverzekeraars al zelf, buiten de kliniek om, onder een deel van haar verzekerden uitgevoerd.

Er mag volgens Achmea afgeweken worden van de keuze voor CQI als de methode voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals rapportages per aandoening en zorgverlener. Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek voldoet geheel aan die voorwaarden. ZKN en het uitvoerend onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek zijn in overleg met Achmea en andere zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek ook de komende jaren optimaal blijft voldoen aan de inkoopspecificaties. De volledige inkoopspecificaties kunt u hier downloaden, zie pagina 20.

Klinieken die werken met het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek kunnen in de Vragenlijst Inkoopspecificaties van Achmea bij vraag 44, 46 en 47 Nee invullen en bij vraag 45 aangeven dat gewerkt wordt met het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek dat voldoet aan alle voorwaarden.
Het is daarnaast belangrijk dat er door de kliniek een verbetercyclus genaamd PDCA (Plan Do Check Act) wordt ingericht op basis van de uitkomsten van het onderzoek. En dat de daaruit volgende verbeteracties aan Achmea kunnen worden aangeleverd. Lees hier meer over PDCA.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Johannes Bosgra via j.bosgra@bosgramarketing.nl / 0511-700200 of met Marijn Lamers van ZKN via marijn.lamers@zkn.nl / 070 – 317 79 80.

Oogkliniek de Horsten: een 9,2 voor totaalindruk

Oogkliniek De Horsten heeft het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar patiënten. De respons op het onderzoek van het eerste half jaar 2012 was hoog (> 50%). Onder de aan de patiënten gestelde vragen kwamen onder andere de in de tabel genoemde onderwerpen aan bod met de daarachter genoemde tevredenheidscijfers:

  • Kwaliteit vooronderzoek  (cijfer  9,2)
  • Goede voorlichting van de behandeling  (cijfer: 9,2)
  • Hoe goed heeft de arts naar uw inbreng geluisterd  (cijfer: 9,5)
  • Medische deskundigheid van de artsen  (cijfer: 9,4)
  • Begeleiding/verzorging verpleegkundig personeel  (cijfer: 9,1)
  • Tevredenheid behandeling  (cijfer: 9,2)
  • Informatie nazorg  (cijfer: 9,1)
  • Totaalindruk van de kliniek  (cijfer: 9,2)

63% van de patiënten kiest uitdrukkelijk voor oogkliniek De Horsten vanwege de korte toegangstijden, 44% van de patiënten vanwege de centrale ligging en goede bereikbaarheid. 30% van de patiënten kiest uitdrukkelijk voor oogkliniek De Horsten vanwege de deskundigheid van de artsen en 28% van de patiënten vanwege de ervaring van familie of vrienden.

96% van de patiënten zal oogkliniek De Horsten bij familie en vrienden aanbevelen.

“Wij zijn zeer tevreden met de eerste uitkomsten uit het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. De positieve resultaten en genoemde aandachtspunten zijn een uitstekende basis om de kwaliteit verder te verbeteren.”

Persbericht: Deskundigheid van arts bepaalt keuze voor kliniek

Artsen krijgen een 8,6 als rapportcijfer, klinieken een 8,4

Leidschendam – 7  juni 2012

De Nederlander kiest vooral voor een zelfstandige kliniek vanwege de hoge deskundigheid van de artsen. Voor 42% is dat de belangrijkste redden om naar een kliniek te gaan. De artsen die werkzaam zijn bij een kliniek krijgen dan ook een 8,6 als rapportcijfer. De klinieken zelf worden ook hoog gewaardeerd met een 8,4. Dit blijkt uit de landelijke Benchmark Klinieken van mei 2012.

De Benchmark Klinieken van ZKN en Bosgra Onderzoek geeft een beeld van de relatieve waarde van de cijfers van klinieken voor zorgverzekeraars en instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De benchmark is gebaseerd op het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek. Klinieken krijgen in dit patiënttevredenheidsonderzoek gemiddeld een 8,4 van patiënten als algemeen rapportcijfer. Er hebben 5747 patiënten van 22 klinieken deelgenomen aan het branche brede tevredenheidsonderzoek. Op www.zknklanttevredenheidsonderzoek.nl is meer achtergrondinformatie te vinden.

Onderdeel Benchmark Klinieken
Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling 8,1
Bejegening door de behandelaar 8,3
Behandeling 8,2
Nazorg 8,0
Totaalindruk van de kliniek 8,4

Zelfstandige Klinieken Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is een brancheorganisatie die ten doel heeft transparante kwaliteitszorg in de zelfstandige klinieken te bevorderen en daarmee de kwaliteit en het potentieel van de zelfstandige klinieken als professionele zorgaanbieder binnen de zorgmarkt te communiceren. Daarnaast behartigt ZKN de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de aangesloten leden. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 133 zelfstandige klinieken die zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg leveren. Dit aantal groeit snel. Om de doelstellingen te bereiken heeft ZKN het ZKN-keurmerk ontwikkeld en met succes geïntroduceerd. Dit is een landelijk erkend, gecertificeerd kwaliteitskeurmerk, waarbij de uitvoering in handen is van KIWA-keuringsinstituut, een onafhankelijke, professionele certificeringinstelling.

Bosgra Onderzoek
Het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in de zorg. Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van zorginstellingen. Wij heb jarenlange ervaring in het zo optimaal mogelijk inzetten van zorgonderzoek. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, KIWA en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie en een onderdeel van het adviesbureau Bosgra Marketing.

Bron: http://www.zkn.nl/useruploads/files/deskundigheid_van_arts_bepaalt_keuze_kliniek_-_7_juni_2012_-_bosgra.pdf

« Vorige paginaVolgende pagina »

Bosgra Onderzoek