Bosgra Onderzoek

Bosgra Onderzoek

Bosgra Onderzoek – specialist in zorgonderzoek

Bosgra Onderzoek is een ISO 20252:2019 gecertificeerd onafhankelijk onderzoeksbureau en is sinds 2009 gespecialiseerd in zorgonderzoek. We bieden een compleet palet aan van patiëntervaringsonderzoek, PROMs, PREMs tot medewerkersonderzoek. Door het transparant maken van kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van zorginstellingen.

We doen dit voor klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, Zorgverzekeraars Nederland, ZorgkaartNederland.nl, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorginstituut Nederland. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en houdt zich aan de normen voor ISO 20252:2019, marktonderzoek (MOA Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, ESOMAR) en informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510).
Het kantoor bevindt zich in het gebouw van Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp. De ingang is aan de rechterkant van het gebouw, de eerste deur links. De route vindt u hier.

 

Johannes Bosgra, Directeur/Onderzoeksleider
T 0511 700 200 | M 06 231 232 50
j.bosgra@bosgraonderzoek.nl/
linkedin.com/in/johannesbosgra | twitter.com/bosgra

Drs. Johannes S. Bosgra (1979) is in 2005 in Bedrijfskunde afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2001 is hij cum laude afgestudeerd in Retail Management bij de CHN te Leeuwarden. Johannes is Marketing Manager geweest bij de Rijksuniversteit Groningen, Noord Nederlands Orkest, Oogheelkundig Medisch Centrum Noord en Waterbedrijf Groningen.

Johannes Bosgra is gespecialiseerd in zorgonderzoek, marketing en bedrijfskundige analyse. Hij werkt sinds 2009 als onderzoeksadviseur vanuit zijn eigen bureau Bosgra Onderzoek. Bosgra Onderzoek heeft de KliniekenMonitor opgezet, het grootste patiëntervaringsonderzoek onder klinieken. Daarnaast worden PROMs, PREMs en medewerkersonderzoek uitgevoerd voor klinieken, ziekenhuizen en GGZ-instellingen.

De favoriete sporten van Johannes zijn paardensport en snowboarden. In zijn vrije tijd speelt hij graag piano en is hij fotograaf.

Aulien van Ginneken
Senior Onderzoeker
T 0511 700 200 E a.van.ginneken@bosgraonderzoek.nl

Yke de Jong
Onderzoeksassistent
T 0511-700200 M 06 42 45 69 09
y.de.jong@bosgraonderzoek.nl

Barbara Willemse
Administratief medewerker
administratie@bosgraonderzoek.nl

ISO 20252:2019
Bosgra Onderzoek is sinds 2017 ISO-20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen vanuit Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij stellen het verplicht om PREM onderzoek door een gecertificeerd onderzoeksbureau uit te laten voeren zodat resultaten gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording. Bosgra Onderzoek past in het kader van ISO 20252:2019 de volgende onderzoeksmethoden toe bij het uitvoeren van haar onderzoeken:
A- steekproeftrekken incl. access panels
E- Invullijsten (online en postaal)
F – Data verwerking & datamanagement  

 

Bosgra Onderzoek