Bosgra Onderzoek

PROMs correct en eenvoudig online meten bij Bosgra Onderzoek

PROMs vanaf 2016 verplicht bij ZKN Keurmerk
Patient Reported Outcome Measures zijn korte gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze geven inzicht in de ervaren medische effectiviteit van behandelingen. Dat is ook de reden waarom PROMs metingen / uitkomstmetingen tegenwoordig steeds belangrijker worden gevonden door zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en kwaliteitsmanagers en artsen van zorginstellingen. Vanaf 1 januari 2016 is het een eis dat klinieken met het ZKN keurmerk PROMs meten (artikel 16b). Vanaf 1 januari 2015 is het een streefnorm en dienen klinieken aan te tonen dat zij zijn gestart met de invoering van de PROMs. Download hier de nieuwe eisen

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat u effectief en efficiënt PROMs gaat inzetten:

  • volledig voldoen aan de eisen van keurmerken en zorgverzekeraars
  • snel en eenvoudig online inzicht in de resultaten per patiënt en als geheel
  • patiënten zo min mogelijk belasten
  • beperken van werkzaamheden voor u en uw collega’s
  • relatief lage kosten

PROMs correct en eenvoudig meten bij Bosgra Onderzoek
Bosgra Onderzoek is nauw betrokken bij de opzet van dit nieuwe meetinstrument in de zorg. Wij voeren succesvol PROMs metingen uit bij verschillende zorginstellingen. Bosgra Onderzoek onderscheidt zich daarbij met de lange ervaring in zorgonderzoek en uitstekende onderzoekssoftware die realtime de resultaten weergeeft. Bovendien hebben we een no-nonsense aanpak en bijpassende prijsstelling.

Vragenlijsten afgestemd op specialisme
U kunt kiezen uit een reeks aanbevolen PROMs vragenlijsten afgestemd op het specialisme, Bosgra Onderzoek heeft voor veel specialismen (bijv. spataderen, oogheelkunde, dermatologie, orthopedie, hand- & polschirurgie) de juiste vragenlijst al beschikbaar. Het advies van de artsenvereniging is daarbij leidend, want dit wordt door de zorgverzekeraars en Stichting Miletus ook gevolgd. Voor oogheelkunde heeft Bosgra Onderzoek de PROMs vragenlijst voor cataract (Catquest 9SF) zelf correct naar het Nederlands vertaald met een aantal artsen en kwaliteitsmanagers van klinieken. Hiermee lopen we voorop in Nederland. De NOG beveelt de Catquest 9SF vragenlijst aan, maar heeft nog geen officiële vertaling geleverd. Bosgra Onderzoek maakt voor elke PROMs vragenlijst een benchmark met daarin de resultaten van alle deelnemende zorginstellingen, waarmee zij zich met andere zorginstellingen kunnen vergelijken. Deze benchmarkgegevens zullen kosteloos worden verstrekt aan de deelnemende zorginstellingen. Voor oogheelkunde zijn er inmiddels voldoende deelnemers voor een benchmark.

Uitnodigingen per e-mail, brief of combinatie
De opzet van het onderzoek doen we in nauw overleg met de zorginstelling. Naast het verkrijgen van een hoge respons, hebben we oog voor het beperken van de werkzaamheden voor u en uw collega’s en het zo min mogelijk belasten van de patiënten. Er zal een nulmeting worden uitgevoerd bij de intake en een effectmeting na de behandeling. Het moment na de behandeling hangt af van het specialisme en loopt meestal uiteen van 3 tot 12 maanden. De kliniek kan verschillende methoden kiezen voor het uitnodigen van de patiënten voor de PROMs metingen.

De PROMs vragenlijst wordt primair online aangeboden via e-mail uitnodigingen, dit levert de hoogste respons, laagste kosten en minste werkzaamheden op. Bij bijvoorbeeld oogheelkunde zal dit vanwege de gemiddeld hogere leeftijd van cataract patiënten ook schriftelijk worden uitgevoerd of een combinatie van schriftelijk en e-mail. Op de begeleidende brief staat een website adres en QR-code naar de online vragenlijst, zodat de patiënt ook bij een schriftelijke uitnodiging de keuze heeft om de vragenlijst schriftelijk of online in te vullen. Er kan ook worden gekozen om alleen een brief met website adres en QR-code te versturen.

De opdrachtgever kan zelf kiezen hoe vaak per jaar een groep patiënten wordt uitgenodigd, continu, per kwartaal of 1 x per jaar. Schriftelijke enquêtes kunnen eenvoudig door de kliniek zelf worden ingevoerd in de online vragenlijst. Hier wordt een instructie voor aangeleverd. Bosgra Onderzoek kan het afdrukken, verzenden en verwerken van de schriftelijke vragenlijsten ook uitvoeren. Wij beschikken over een eigen antwoordnummer en een efficiënt en jarenlang verfijnd proces. U kunt de kosten hiervan opvragen.

Realtime online rapportages
De opdrachtgever heeft direct inzicht in de resultaten via de realtime online rapportage omgeving, net zoals bij het patiënttevredenheidsonderzoek van Bosgra Onderzoek. Er komt een rapportage van de nulmeting en van de effectmeting en de verschilscore, zodat het effect van de behandeling duidelijk wordt. Deze rapportages bevatten uitgebreide statistieken, grafieken etc. en kunnen op elk moment als MSWord of PDF bestand worden gedownload door de kliniek. De gegevens kunnen ook als bijvoorbeeld Excel of SPSS bestand geëxporteerd worden voor verdere verwerking, correlatie-analyses of import in een EPD.

Opdrachtgever houdt eigendom over patiëntgegevens
De patiëntgegevens, onderzoeksdata en onderzoeksuitkomsten zijn eigendom van de opdrachtgever en zullen niet aan derden worden verstrekt. Alleen de geaggregeerde gegevens van alle deelnemende organisaties aan PROMs metingen worden gebruikt voor de benchmarkcijfers. De opdrachtgever kiest zelf of ze haar individuele resultaten publiceert en houdt dus volledige controle over de resultaten van het onderzoek.

Bosgra Onderzoek – specialist in zorgonderzoek
Bosgra Onderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in de zorg. Door het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en het behalen van de strategische doelen van zorginstellingen. Wij hebben jarenlange ervaring in het zo optimaal mogelijk inzetten van zorgonderzoek. We doen dit voor zorginstellingen zoals klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, ZorgkaartNederland.nl, NPCF, Miletus, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, KIWA en zorgverzekeraars. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en conformeert zich aan de Europese normen voor marktonderzoek ESOMAR.

Meer informatie & offerte
Vul onderstaand formulier in voor een gratis informatiepakket en/of offerte van PROMs. Ook kunt u uw vragen over bijvoorbeeld de te gebruiken vragenlijsten via het formulier stellen.

Voor rechtstreeks contact met het onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek, kunt u contact opnemen via 0511 700 200 of via info@bosgramarketing.nl.

Laat een reactie achter

Vertel ons wat u denkt...
En als u een foto wilt achterlaten bij uw reactie maak dan een gravatar!

Bosgra Onderzoek