Bosgra Onderzoek

PREM MSZ

De PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) is een nieuw patiëntervaringsonderzoek opgezet door Stichting Miletus/Zorgverzekeraars Nederland. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook dagbehandeling gemeten kan worden, zodat u zich met de KliniekenMonitor straks ook kunt vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen.

  • Vooroplopen in zorgonderzoek
  • Verplicht in 2018 door ZKN en sommige zorgverzekeraars
  • Kosteloos toegevoegd aan KliniekenMonitor

PREM MSZ toegevoegd aan KliniekenMonitor
De PREM bestaat maar uit zo’n 15 vragen en mist daarmee een belangrijk deel van de “patient journey” die nodig is voor interne kwaliteitsverbetering.De PREM is een basisonderzoek en primair voor externe benchmarking. Daarom wordt geadviseerd om de PREM te combineren met een compleet tevredenheidsonderzoek, zoals de KliniekenMonitor. Zo garandeert u dat er een compleet beeld ontstaat over de ervaren kwaliteit van zorg en dat u concrete inzichten voor kwaliteitsverbetering krijgt. Bosgra Onderzoek voegt de nieuwe PREM MSZ vragenlijst kosteloos toe aan de KliniekenMonitor. Eventuele dubbele vragen worden verwijderd. Ziekenhuizen meten de PREM vragenlijst nu in combinatie met de oude CQI-Ziekenhuisopname, maar dit onderzoek minder geschikt voor klinieken omdat het zich richt op klinische patiënten.

PREM MSZ verplicht in 2018
Zorgverzekeraars zoals CZ stellen het meten met de PREM vragenlijst verplicht in hun inkoopvoorwaarden vanaf 2018. In de nieuwste toetsingscriteria van het ZKN Keurmerk van januari 2017 staat dat de kliniek minimaal jaarlijks onderzoek uitvoert naar patiëntervaringen met de PREM (norm 28c). Dit nieuwe criterium geldt voor het eerst bij de audit in 2018.

PREM vrijwillig en niet verplicht in 2017
De geplande PREM metingen in 2017 zijn vrijwillige metingen. De uitkomsten van deze metingen worden door de zorgverzekeraars gebruikt voor bespreking met de kliniek of het ziekenhuis, en niet rechtstreeks voor zorginkoop of openbaarmaking. U kunt als kliniek besluiten om in 2017 niet met de PREM MSZ te meten, 2017 is een overgangsjaar waarbij de CQI-verplichting al is verdwenen en de PREM niet verplicht is. Wij adviseren om in 2017 de PREM MSZ alvast toe te voegen aan uw huidige patiëntervaringsonderzoek, zodat u voorop blijft lopen.

Gecertificeerd onderzoeksbureau verplicht
U kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat Bosgra Onderzoek er continu voor zorgt dat u voorop blijft lopen met uw zorgonderzoek. Bosgra Onderzoek is sinds eind 2015 betrokken bij de ontwikkeling van de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en wij hebben onze organisatie daar intern het afgelopen jaar op aangepast.
Bosgra Onderzoek is ISO-20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen vanuit Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij stellen het verplicht om PREM onderzoek door een gecertificeerd onderzoeksbureau uit te laten voeren zodat resultaten gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording.  Download hier de leaflet over de PREM.

PREM landelijke meting
De PREM MSZ wordt in 2017 alleen landelijk gemeten bij Rughernia, Heup/Knie en Cataract. Alleen van deze aandoeningen wordt dus een benchmark gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Voor de meting onder de drie aandoeningspecifieke patiëntgroepen zijn minimaal 100-300 patiënten nodig in de 6 maanden voorafgaand aan de meting. Er zijn meerkosten verbonden aan het deelnemen aan de landelijke meting vanwege extra inspanningen die nodig zijn voor steekproefselectie, veldwerk, dataverwerking, rapportage en aanleveren van resultaten aan Zorgverzekeraars Nederland.

BOSGRA ONDERZOEK
Bosgra Onderzoek is een ISO 20252:2012 gecertificeerd onafhankelijk onderzoeksbureau en is sinds 2009 gespecialiseerd in zorgonderzoek. We bieden een compleet palet aan van patiëntervaringsonderzoek, PROMs, PREMs tot medewerkersonderzoek. Bosgra Onderzoek heeft de KliniekenMonitor opgezet, het grootste patiëntervaringsonderzoek voor klinieken. Door het transparant maken van kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van zorginstellingen. We doen dit voor klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, Zorgverzekeraars Nederland, ZorgkaartNederland.nl, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorginstituut Nederland. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en houdt zich aan de normen voor ISO 20252:2012, marktonderzoek (MOA Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, ESOMAR) en informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510).

Vul onderstaand formulier in voor een gratis informatiepakket en/of offerte van PREM onderzoek.

Neem contact op met Johannes Bosgra van Bosgra Onderzoek voor meer informatie over PREM: 0511 700 200 of j.bosgra@bosgraonderzoek.nl/

Bosgra Onderzoek