Bosgra Onderzoek

PREM MSZ & KliniekenMonitor

Bosgra Onderzoek loopt voorop in de implementatie van het PREM MSZ onderzoek. Vanaf 2017 hebben we de PREM MSZ geïntegreerd in ons patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitor waardoor onze opdrachtgevers de PREM MSZ nu uitvoeren volgens alle eisen van Zorgverzekeraars Nederland, ZKN en Zorginstituut Nederland.

De PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) is een patiëntervaringsonderzoek opgezet door Zorgverzekeraars Nederland in 2017. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. De PREM MSZ is de eerste breedgedragen standaard waarmee ook dagbehandeling gemeten kan worden, zodat klinieken zich ook kunnen vergelijken met ziekenhuizen. Een belangrijk voordeel voor klinieken, aangezien zij uit onze ervaring gemiddeld significant hoger scoren dan ziekenhuizen. Helaas waren er in 2017 niet voldoende ziekenhuizen en klinieken die al met de PREM meten, waardoor een benchmark is uitgebleven. Daarom zal Bosgra Onderzoek in 2018 een eigen PREM MSZ benchmark gaan opstellen naast de Benchmark KliniekenMonitor die we al aanbieden aan de 50 deelnemende klinieken.

  • Vooroplopen in zorgonderzoek
  • Verplicht in 2018 door ZKN
  • Kosteloos toegevoegd aan KliniekenMonitor

PREM MSZ verplicht in 2018
 In de toetsingscriteria van het ZKN Keurmerk  staat dat de kliniek minimaal jaarlijks onderzoek uitvoert naar patiëntervaringen met de PREM (norm 28c). Dit criterium geldt voor het eerst bij de audit in 2018. Zorgverzekeraars Nederland stimuleert het gebruik van de PREM.

PREM MSZ toegevoegd aan KliniekenMonitor
De PREM bestaat maar uit zo’n 15 vragen en mist daarmee een belangrijk deel van de “patient journey” die nodig is voor stuurinformatie over interne kwaliteitsverbetering. De PREM is een basisonderzoek en primair voor externe benchmarking. Daarom wordt geadviseerd om de PREM te combineren met een compleet tevredenheidsonderzoek, zoals de KliniekenMonitor. Zo garandeert u dat er een compleet beeld ontstaat over de ervaren kwaliteit van zorg en dat u concrete inzichten voor kwaliteitsverbetering krijgt. Bosgra Onderzoek voegt de nieuwe PREM MSZ vragenlijst kosteloos toe aan de KliniekenMonitor ontwikkeld door Bosgra Onderzoek. Eventuele dubbele vragen worden verwijderd. Ziekenhuizen meten de PREM vragenlijst nu in combinatie met de oude CQI-Ziekenhuisopname, maar dit onderzoek is minder geschikt voor klinieken omdat het zich richt op klinische patiënten.

Gecertificeerd onderzoeksbureau verplicht
U kunt er als opdrachtgever op vertrouwen dat Bosgra Onderzoek er continu voor zorgt dat u voorop blijft lopen met uw zorgonderzoek. Bosgra Onderzoek is sinds eind 2015 betrokken bij de ontwikkeling van de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg) en wij hebben onze organisatie daar intern op aangepast. Belangrijke eis vanuit Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland voor meten van PREM en PROM is hier te vinden. Dit is de opvolger van het CQI certificaat en wordt als volgt omschreven: Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het gestandaardiseerd verzamelen van data door het aanstellen van een ISO 9001 of ISO 20252 gecertificeerd meetbureau met onderzoek en dataverzameling in de scope of meetsysteem. 
Bosgra Onderzoek is sinds 2017 ISO 20252 gecertificeerd, waarmee we volledig voldoen aan de eisen.

BOSGRA ONDERZOEK
Bosgra Onderzoek is een ISO 20252:2012 gecertificeerd onafhankelijk onderzoeksbureau en is sinds 2009 gespecialiseerd in zorgonderzoek. We bieden een compleet palet aan van patiëntervaringsonderzoek, PROMs, PREMs tot medewerkersonderzoek. Bosgra Onderzoek heeft de KliniekenMonitor opgezet, het grootste patiëntervaringsonderzoek voor klinieken. Door het transparant maken van kwaliteit van zorg leveren we een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van zorginstellingen. We doen dit voor klinieken, ggz-instellingen en ziekenhuizen. We werken hierbij samen met o.a. ZKN, Zorgverzekeraars Nederland, ZorgkaartNederland.nl, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorginstituut Nederland. Bosgra Onderzoek is lid van de Markt Onderzoeks Associatie (MOA) en houdt zich aan de normen voor ISO 20252:2012, marktonderzoek (MOA Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, ESOMAR) en informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510).

Vul onderstaand formulier in voor een gratis informatiepakket en/of offerte van PREM onderzoek.

Neem contact op met Johannes Bosgra van Bosgra Onderzoek voor meer informatie over PREM: 0511 700 200 of j.bosgra@bosgraonderzoek.nl/

Bosgra Onderzoek