Bosgra Onderzoek

Resultaten ZKN Klanttevredenheidsonderzoek Ozon Oogkliniek

In de zomer van 2011 heeft Ozon Oogkliniek een schriftelijk patiënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Bosgra Marketing.

Rapportcijfers
In het onderzoek stond een vijftal kernvragen centraal: de informatievoorziening voorafgaand aan een behandeling, de bejegening door de behandelaar, de behandeling zelf, de nazorg en de totaalindruk.

Landelijke benchmark
Het doel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek is dat klinieken op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en zodat er een uitgebreide landelijke benchmark ontstaat. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich onderling vergelijken zodat de kwaliteit continu kan worden verbeterd.

Ozon Oogkliniek presteert iets onder of rond de landelijke benchmark. En ze zijn dan ook bijzonder tevreden met de uitkomsten uit het onderzoek.

Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in meer detail, afgezet tegen die van de Landelijke benchmark:

Onderdeel
Ozon
Oogkliniek
Landelijke
benchmark
Informatievoorziening voorafgaand
aan de behandeling
7,9 8,1
Bejegening door de behandelaar 7,9 8,4
Behandeling 8,1 8,1
Nazorg 8,0 8,0
Totaalindruk van de kliniek 8,2 8,4

Laat een reactie achter

Vertel ons wat u denkt...
En als u een foto wilt achterlaten bij uw reactie maak dan een gravatar!

Bosgra Onderzoek